20 miljoen voor Regio Deal Veluwe in Balans

9 februari 2024 – Het kabinet heeft zich uitgesproken over de vijfde tranche van de Regio Deals. Van de te verdelen € 384,6 miljoen onder verschillende regionale projecten en programma’s in het land gaat er € 20 miljoen naar de Regio Deal Veluwe.

Op en rondom de Veluwe liggen grote opgaven: verstedelijking, landbouwtransitie, het creëren van een toekomstbestendig buitengebied, duurzame mobiliteit, toekomstbestendige vakantieparken en de sociale vraagstukken die daar liggen. We zien ook grote kansen, juist omdát er in de gebieden rondom de Veluwe veel opgaven samenkomen. Het gegeven dat er zoveel moet gebeuren biedt inwoners en lokale gemeenschappen de kans om zelf invulling te geven aan het gewenste toekomstperspectief. Door tijdig de juiste keuzes te maken, kan een nieuwe balans ontstaan tussen de economische en maatschappelijke waarde van de vrijetijdseconomie, leefbaarheid, biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit. De VeluweAlliantie, het Programma Vitale Vakantieparken en de provincie Gelderland werken samen hard aan deze opgaven.

Willem Bijleveld, voorzitter VeluweAlliantie Veluwe op 1, reageert verheugd op de toekenning: “Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die betrokken is bij de Veluwe superblij is met deze toekenning. Het is een krachtige impuls voor de duurzame ontwikkeling van onze prachtige Veluwe.”

Ook Henk Lambooij, voorzitter van het programma Vitale Vakantieparken is blij. Hij ziet de toekenning als:“Een hele mooie opsteker om de vitaliteit van de vakantieparken te versterken.”

Peter Drenth, gedeputeerde provincie Gelderland: “Ik ben ontzettend trots en blij met deze investering in Gelderland, en specifiek de Veluwe. We staan voor grote opgaven en deze investeringen van het Rijk helpen ontzettend bij het oppakken van vraagstukken in de regio. De Veluwe is een prachtig en uniek gebied in Nederland. De toekenning van geld door het rijk aan deze Regio Deal is een eerste stap om te zorgen dat onze Veluwe ook in de toekomst een mooi en uniek gebied blijft”.

Met de steun van een Regio Deal kunnen we op korte termijn inspelen op de nieuwe realiteit van de Veluwe (opgaves) én focussen op hoe de vrijetijdseconomie, recreatie en toerisme een bijdrage kunnen leveren aan oplossingen voor deze integrale vraagstukken op en rond de Veluwe (o.a. door het ontwikkelen van de gouden randen). De toekenning van deze Regio Deal-aanvraag is ook een erkenning van het grote belang van de Veluwse natuur en cultuur. Een belangrijk gebied voor Nederland, waar we met elkaar voor moeten zorgen.