Vertrek programmamanager Dianne Nijland

december 2023 – Per 31 december stop programmamanager Dianne Nijland. Zij heeft op dat moment twee jaar voor de netwerksamenwerking gewerkt en blikt terug.

“Wat een bijzondere samenwerking, Veluwe op 1. Meer dan 40 partijen uit diverse bloedgroepen (overheden, ondernemers, grondeigenaren) die zich hebben verenigd achter de ambitie om op de Veluwe te werken aan een goede balans tussen beschermen en beleven van de Veluwse natuur. Toen ik ruim twee jaar geleden begon, verbaasde ik me over de titel: de Veluwe staat immers al lang op 1, begin dit jaar weer verkozen tot sterkste streekmerk van Nederland. Ik voel me dan ook meer thuis bij de titel van onze nieuwe Regio Deal aanvraag: Veluwe in balans.
Dat is in mijn ogen niet alleen de balans buiten, tussen beschermen en beleven van de prachtige Veluwse natuur, maar ook de balans binnen – het precaire evenwicht in een netwerksamenwerking met zoveel én zo verschillende partijen. En toch lukt het de provincie, 21 gemeenten, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren en de diverse Veluwse ondernemers al ruim 6 jaar om in dit verband samen mooie initiatieven van de Veluwse grond te krijgen. Daarvoor is – eigen aan een netwerksamenwerking – onderling vertrouwen nodig én de gunfactor: samen gaan voor het grotere geheel. Dat zal in de toekomst alleen nog maar relevanter worden, gezien de grote opgaven die er op de Veluwe liggen. Er is nog veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat de Veluwe ook in 2030 een fijne plek is om te wonen, werken en recreëren met respect voor ons stamkapitaal: de Veluwse natuur.
Daarbij is, juist in een platformorganisatie als de onze, uitwisseling van kennis en inspiratie een belangrijk onderdeel. Bij de European Week of the Regions and the Cities (EWRC) kunnen we kennis uitwisselen met andere Europese regio’s met vergelijkbare uitdagingen. Maar ook dichterbij huis liggen er mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan de Wadden (niet concurreren – “op 1”-, maar samen leren) of de Nationale Parken Van Gogh en Hollandse Duinen. En met de Aanpak Veluwe en de nieuwe Regio Deal Veluwe in balans (fingers crossed) kunnen we onze doelen niet alleen sneller bereiken, maar ook verrijken. Kansen waar ik helaas niet meer aan ga bijdragen, maar mijn opvolgster Janna Brouwer staat al in de startblokken.

Graag wil ik alle bijzondere Veluwse mensen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Ik ben onder de indruk van jullie betrokkenheid, positieve energie en vasthoudendheid. Netwerksamenwerken is niet altijd gemakkelijk en vergt vaak een lange adem, maar alleen samen komen we zinvol vooruit. Dank aan alle projectleiders van het Veluweteam-plus, de leden van de VeluweAlliantie en de -board en niet in de laatste plaats aan mijn collega’s van het Veluweteam. Hartelijk gegroet, het ga jullie goed. Graag tot ziens op de Veluwe!”

Per 1 februari 2024 gaat Dianne aan de slag als directeur-bestuurder bij Sovon Vogelonderzoek.

Op de foto staat Dianne tijdens de European Week of Regions and Cities in Brussel afgelopen oktober. Naaaast haar Arko van Brakel, algemeen directeur Regio Stedendriehoek en links op de foto Arjen Droog, directeur Regio Foodvalley.