55 kilometer Veluwse beleving

Restaurant De Roseboom ligt aan het Kanaal ter hoogte van Lieren, tussen Apeldoorn en Dieren. Dat is de plek waar op donderdagochtend 29 juni ongeveer 30 betrokkenen samen kwamen voor de netwerkbijeenkomst ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’. Dit op uitnodiging van gebiedsmakelaars Johan Kaspers en Tessy Busio. Vanuit een eerste inventarisatie over wat je zoal kunt doen om ‘reuring’ te creëren op en langs het kanaal dat van Dieren naar Hattem loopt, zijn werkgroepen gevormd en die vertelden welke vorderingen zijn gemaakt. 

De beoogde startlocatie voor de Week van het Kanaal te Heerde.

Er werden vier presentaties gehouden:

  • Yuri Koster over de Kanaalweek
  • Ger Castelein over het onderhoud van het Kanaal
  • Sander van der Zwan over de sluis bij Dieren die men graag weer in beweging wil krijgen
  • Robbert van der Scheer over de ‘kanofiets’, een fiets waarmee je als een amfibievoertuig, vanuit het land zo in het water kunt doorfietsen.

Zo vertelde Yuri Koster bijvoorbeeld dat er veel beweging zit in de organisatie van de week van het Kanaal. Er is een rechtspersoon vastgelegd, een domeinnaam gereserveerd en een logo in voorbereiding. De week gaat plaatsvinden in 2018 en er wordt goed nagedacht over in welke maand.

Sheet van de werkgroep Onderhoud van het Kanaal

Ger Castelein pleitte voor het opstellen van gezamenlijke afspraken tussen de zes kanaalgemeenten, provincie en het waterschap. Veel kanalen in Nederland werken met een ‘Nota Recreatief Medegebruik’ en dat geeft helderheid aan de gebruikers. Nu is het soms erg zoeken wie precies waarvoor verantwoordelijk is. Waar de sprengen uitkomen op het Kanaal, moet nodig worden gebaggerd omdat het Kanaal op sommige plaatsen minder dan tien centimeter diepgang heeft en dus kano’s niet verder kunnen.
Sander van der Zwan en zijn werkgroep laten zich niet uit het veld slaan nadat de gemeenteraad van Rheden heeft besloten geen gemeentelijk geld te willen steken in het opknappen van de sluis aan de uiterste zuidzijde van het Kanaal. De bijzondere omgeving en de bijzondere huishouding bieden kansen op het gebied van educatie en toerisme.
Robbert van der Scheer is naast specialist in telematica ook kunstenaar. Hij heeft een prototype ontwikkeld én gebouwd van een soort fiets die te gebruiken is naast het kanaal en in het kanaal. Hij pleit voor hellingsvormen langs het kanaal waarlangs men op en af kan.

Gebiedsmakelaar Johan Kaspers is enthousiast over de inbreng vanuit de verschillende werkgroepen. Bij volgende netwerkbijeenkomsten kan men opnieuw bekijken hoe het staat met de voortgang. Hij benadrukt dat het in dit programma vooral gaat op het zoeken en uitwerken van activiteiten in en om het Kanaal en dat het aspect van de bevaarbaarheid in deze projecten geen rol speelt. Onafhankelijk de uitkomst van het debat daarover biedt het Kanaal voldoende mogelijkheden om te worden ingezet als ‘de langste attractie van Nederland’.