Apeldoornse coalitie tekent voor de Veluwe

Apeldoorn – College van burgemeester en wethouders. Foto Rob Voss – www.robvoss.nl

26 april 2022 – Woensdag 20 april was de coalitie van de Veluwse gemeente Apeldoorn de eerste die zijn handtekening kon zetten onder een nieuw coalitieakkoord. Gefeliciteerd!

We spreken Jeroen Joon, wethouder in Apeldoorn, formateur én vertegenwoordiger namens de regio Stedendriehoek / Clean Tech Regio in de VeluweAlliantie. ‘Nog wel,’ zegt Joon. ‘Met mijn nieuwe portefeuille vrees ik echter dat ik die laatste positie af moet staan.’

De Veluwe en de Veluwse samenwerking kreeg een mooie plek in het nieuwe coalitieakkoord:
‘… werken we op inhoud ook samen met onze partners op de Veluwe. Ons prachtige natuurgebied en toeristische toplandschap midden op de Veluwe trekt dagelijks duizenden bezoekers van heinde en verre. Als gemeente(n) op de Veluwe werken we samen om zowel de kostbare Veluwse natuurwaarden als de ontwikkeling van toeristische economie mogelijk te maken. Ook dat kunnen we niet alleen. Daarom zetten we in op voortzetting en verdieping van de samenwerking op de Veluwe, zoals vastgelegd in de VeluweAgenda 2030. Samen maken we de Veluwe.’

Joon: ‘Zeker! Wij zijn de grootste gemeente op de Veluwe en nemen ook graag onze verantwoordelijkheid als het gaat om dat prachtige gebied. We hebben in het nieuwe college zelfs een wethouder Veluwe: Danny Huizer. Dat is voor het eerst en volgens mij best bijzonder. Maar ook nodig, want we staan voor grote opgaven als het over de Veluwe gaat. We willen de natuur behouden en beschermen en we willen dat iedereen zoveel mogelijk van die Veluwe kan blijven genieten. Tegelijkertijd móeten we wat doen aan de stikstofuitstoot, moeten er veel woningen gebouwd worden, staan we voor een ingewikkelde landbouwtransitie en holt de biodiversiteit nog steeds achteruit… We hebben veel te doen en dat kan het beste als we met elkaar samenwerken.’

Alliantievoorzitter Willem Bijleveld is zeer content met deze ontwikkeling: ‘Mooi dat Apeldoorn deze verantwoordelijkheid voelt en ook oppakt. Ik onderschrijf van harte Jeroen Joons opmerking dat we door samen te werken veel kunnen bereiken. Ik hoop dat Apeldoorn met dit coalitieakkoord een voorbeeld en inspiratiebron is voor andere Veluwse gemeenten. En uiteraard mijn felicitaties voor het nieuwe college!’