Tijdens de feestelijke opening in het Huis der Provincie werden verschillende betrokkenen bevraagd door gespreksleider Bob Roelofs. Zoals portefeuillehouder Peter Drenth en de kandidaat-gedeputeerde Peter van ’t Hoog (die de portefeuille ‘Vrijheid’ onder zijn hoede krijgt, naast de gebiedsopgave Veluwe). Stuurgroeplid Mark Sandmann werd gevraagd naar mooie voorbeelden van projecten op de Veluwe. De drijvende krachten Arina Rengelink en Marin Wiellersen werden even in de bloemen gezet.

In de website is een filmtrailer te vinden waarmee bezoekers kennis kunnen nemen van het brede verhaal dat verteld gaat worden met de verschillende evenementen van september 2019 tot en met mei 2020.