Begin november bekalken Ginkel

Ginkel bij N224

De gemeente Ede start maandag 2 november (tien werkdagen lang bij goed weer) met het bekalken van maar liefst 385 ha bos- en natuurgebied van de Ginkel. Door milieuvervuiling wordt de bodem zuur en verdwijnen voedingsstoffen zoals kalk. Voor planten en dieren heeft dit ernstige gevolgen. Dieren hebben kalk nodig voor de opbouw van botten en vogels bijvoorbeeld voor eierschalen. Maar ook planten en bomen hebben kalk nodig om goed te kunnen groeien.

De gemeente Ede gaat de gevolgen van verzuring tegen door kalk uit te strooien, zodat de bodem minder zuur wordt en daarmee een betere voedingsstof is voor planten en dieren. De uit te strooien kalk bestaat uit schelpengruis, afkomstig van dode schelpenbanken diep in de Noordzee.

In een filmpje dat op www.ede.nl staat, legt de gemeente uit hoe het strooien in z’n werk gaat.