Bewoners zelf aan de slag in de Veluwse natuur

kinderen_in_natuurDe provincie Gelderland stimuleert inwoners om goed voor de natuur en landschap te zorgen. Wie bezig gaat met activiteiten als het aanleggen, beheren of verbeteren van groen, landschap of natuur, kan daarbij hulp vragen. En ook als het gaat om andere mensen te betrekken bij natuurbeheer of bij het actief verspreiden van kennis en ervaringen op dit moment. De stimulering geldt voor heel Gelderland, dus ook voor de Veluwe, behalve dan de gebieden die vallen onder het beheerplan Natura2000.

Verantwoordelijk voor de omgeving

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur en landschap, ziet veel voordelen van het stimuleringsbeleid: “Gelderlanders die betrokken zijn bij hun natuurlijke omgeving, voelen zich verantwoordelijker voor die omgeving. En dat is winst. Want verantwoordelijkheid zorgt voor inzet en bescherming en dat is ook nodig voor een gezonde leefomgeving, karakteristieke landschappen en soortenrijke natuur.”

Kennis en advies

De provincie draagt financieel bij aan…

  • het inhuren van kennis of advies op het terrein van natuur en landschap
  • het organiseren van bijeenkomsten, opstellen en verspreiden van informatiemateriaal en het geven van voorlichting.

Voorwaarde is dat de activiteit past in het bestemmingsplan én de grondeigenaar instemt met de activiteiten. Aanvragers, minimaal vijf inwoners, moeten zelf ook een kwart bijdragen aan hun project. De provincie stelt hiervoor een bijdrage van € 1000 tot maximaal € 5000 beschikbaar. Gebieden die zijn opgenomen in het natuurbeheerplan (Natura2000) passen niet in deze regeling. Voor inwoners die zich hebben georganiseerd in een stichting of vereniging, en voor organisaties die betrokkenheid bevorderen, stelt de provincie een hogere bijdrage beschikbaar tot maximaal €50.000. Daar horen wel meer voorwaarden bij.

Vanaf oktober 2016 is de bijdrage digitaal aan te vragen vragen. De provinciale website geeft meer informatie. Eind 2017 evalueert de provincie de regeling om te kijken in hoeverre deze bijdraagt aan het vergroten van de inzet van inwoners aan natuur, groen en landschap.