Bouwen aan een rijdende trein – Stand van zaken Veluwe Agenda

Bouwen aan een trein terwijl de passagiers allang op hun bestemming willen zijn, met dat gevoel werkt Jan de Kleuver en de mensen van het Sprintteam aan de Veluwe Agenda. Er gebeurt veel op de Veluwe en daar wil iedereen graag wat aan toevoegen, dus het barst van de positieve energie om samen te werken om elkaar te versterken. “Dat is het mooie van de Veluwe,” aldus Jan de Kleuver, ambtelijk trekker van de Gebiedsopgave Veluwe, “de passie om het mooier, beter en aantrekkelijker te maken kom ik tegen bij iedereen, van recreatieondernemer tot gemeenteraadslid. Men wil graag aan de slag via de juiste koers, maar dat betekent ook dat we op de juiste manier moeten starten. Het komende half jaar hebben we nodig om die koers zo te maken dat hij tot goede resultaten leidt maar ook dat hij zo aanspreekt dat men graag aanhaakt.”

Het Sprintteam houdt zich bezig met drie taken:

  1. Uitwerken van de opgaven die in de Schets ‘Veluwe op één’ zijn genoemd
  2. Het beoordelen van concrete initiatieven die vooruitlopend op de Veluwe Agenda mee kunnen lopen met de begrotingscyclus van de provincie en die voorleggen aan de Bestuurlijke Begeleidingscommissie
  3. Het voorbereiden, bedenken, invullen van een goede vorm van besturing van de Veluwe, de ‘governance’.

Het Sprintteam onder leiding van Jan de Kleuver (rechtsvoor)

In het Sprintteam zijn de gemeenten vertegenwoordigd via de regio waarbinnen zij vallen: Veluwezoom, Food Valley, Regio Noord-Veluwe en de Stedendriehoek. Op de foto staan de negen leden die op dit moment deel uit maken van het Sprintteam. Op de eerste rij (v.l.n.r.): Maarten Riemersma (Ede), Evert Leusink (Apeldoorn), Karin Mazier (Regio Noord-Veluwe), Jan de Kleuver (ambtelijk trekker). Op de middelste rij (v.l.n.r.): Bas Nijenhuis (Provincie Gelderland) en Heleen Koornberg (Harderwijk). Op de achterste rij (v.l.n.r.): Floris Gerritsen (Ede, projectleider), Ernst Jan Peters (Apeldoorn) en Ingrid Kerkhoff (Rheden).

De mogelijkheden van de Veluwe in kaart

Voor het uitwerken van de opgaven in de Schets inventariseert het Sprintteam de landschappelijke waarden van de Veluwe in relatie tot wat er te beleven valt. Dat ‘beleven’ gaat dan over wat de toerist, maar ook de bewoner, mee kan maken. Vanwege de veelzijdigheid van de Veluwe gaat het bij de beleving om heel veel verschillende zaken van wandelen door een fraai natuurgebied tot windsurfen op de randmeren, van mountainbiken over het Kootwijkse zand tot het bezoeken van een oud kasteeltje, van het lui liggen in een sauna tot het funshoppen in Elburg, Ermelo of Ede. Die analyse biedt de context voor een verdere uitwerking van de opgaven waar de Veluwe mee aan de slag wil de komende tijd:

  • Natuur, landschap en erfgoed
  • Bereikbaarheid
  • Activiteiten
  • Verblijf
Veluwse stoomtrein komt op stoom (VSM in Eerbeek)

Veluwse stoomtrein komt op stoom (VSM in Eerbeek)

Die verdiepingsslag gebeurt in samenwerking met de organisaties die weten hoe het eraan toegaat op de Veluwe. Aan de hand van workshops met de mooie naam ‘ateliers’, in de meimaand, worden inzichten verbreed en verdiept zodat er in september een eerste versie ligt van de Veluwe Agenda. Daarbij zoekt Jan de Kleuver en het Sprintteam naar goede vormen om de Veluwe te betrekken zodat de opgave als een breed gedragen opgave voelt en wordt ondersteund door velen.

 

Lopende projecten als pilot voor de samenwerking

Intussen zijn er ook projecten die reeds lopen en die straks de Veluwe versterken in de geest van wat er straks in de Veluwe Agenda komt te staan. Het project Vitale Vakantieparken bijvoorbeeld. De Noord Veluwe is er mee van start gegaan, maar de inzichten die daar worden opgedaan, zijn nuttig voor de hele Veluwe. Vandaar dat de provincie is gevraagd voor de uitrol een budget beschikbaar te stellen in de zogenaamde Opmaat naar de Voorjaarsnota. Het past binnen de opgave van ‘Verblijf’ en heeft effect op veel plaatsen op de Veluwe. Hetzelfde geldt voor het marketingprogramma. Gemeenten zijn aangehaakt bij het bureau VisitVeluwe en die doet allerlei inspanningen op het gebied van de richtingen Active, Taste en Culture. In de Opmaat wordt ook ruimte gevraagd voor een ‘pluspakket’ waardoor er verder wordt gewerkt aan arrangementen voor bezoekers.

Jan de Kleuver: “Werken aan de Veluwe is een hele mooie klus, maar geen simpele want we hebben te maken met veel partijen, veel belangen en heel veel keuzes. Daar gaan we uitkomen met elkaar mits we elkaar tijd en ruimte geven. De Veluwe staat bekend om zijn ruimte, dus dat gaat vast goed komen.”