Risico’s Natuurbranden verkleinen

Pasen 2014 woedde er een grote natuurbrand op het Nationale Park de Hoge Veluwe en wel aan de rand van het Deelense Veld. De brand legde circa 350 hectare hei en bos in de as. Door de harde wind breidde het vuur zich snel uit. De brandweer is met 60 blusvoertuigen en bijna 380 mensen bezig geweest om de diverse brandhaarden te bestrijden. Ook een blushelikopter van het leger was erbij. Het park is uit voorzorg ontruimd en Museum Kröller-Müller heeft zo’n 300 schilderijen naar een brandveilig depot gebracht. Kortom: een brandje op Veluwe kan zo maar hele grote gevolgen hebben.

Een groep mensen van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) houdt zich bezig met een gebiedsgerichte aanpak voor natuurbrandbeheersing. Dat doen ze voor zowel de Achterhoek als de Veluwe en daarom waren ze ook aanwezig met een informatiestand op het laatste VeluweCongres. We spraken Astrid van Schaijk over deze aanpak.

Het beheersen van het onbeheersbare

Waarom is het zo belangrijk om met dit onderwerp bezig te zijn? Astrid: “Door het intensieve ruimtegebruik op de Veluwe kan een natuurbrand bij ongunstige weersomstandigheden leiden tot een onbeheersbare situatie met grote gevolgen. Naast menselijke slachtoffers en schade aan de natuur, kan er ook economische schade of schade aan de infrastructuur ontstaan. Klimaatverandering leidt tot meer lange warme en droge periodes en daardoor neemt de kans op het ontstaan van onbeheersbare natuurbranden toe. Daar willen we ons op voorbereiden. En dat doen we het liefst samen met de partijen op de Veluwe!”

De afgelopen jaren zijn er al de nodige acties geweest voor een betere beheersing van natuurbrandrisico’s op de Veluwe. Vanwege de complexiteit en de vele belangen is er gezocht naar een gestructureerde aanpak. In 2017 is daarom een intentieverklaring getekend door de provincie Gelderland en de twee veiligheidsregio’s VNOG en VGGM (Noord- en Oost- Gelderland en Gelderland-Midden). Gezamenlijk met alle belanghebbenden gaat men aan de slag met de gebiedsgerichte aanpak voor natuurbrandbeheersing. Voor de doelgroepen natuurbeheer, infrabeheer (mobiliteit en vitaal), recreatie, zorg en wonen & werken worden in overleg maatregelen bedacht om de risico’s van een natuurbrand te verkleinen.

Ook in Otterlo zetten partijen zich in voor een brandveilige Veluwe (foto: Brandweer Gelderland-Midden)

Natuurbrand op de Veluwe (foto: Brandweer Gelderland-Midden)

Brandveiligheid-op-1

Hoe gaat dat in zijn werk? Astrid van Schaijk: “We benaderen de partijen vanuit hun taken en verantwoordelijkheden. Zo wordt met natuurbeheerders overlegd over een natuurbrandveilige inrichting van hun gebieden, met de infrabeheerders over maatregelen om de impact van natuurbrand te verminderen en met ondernemers over een veilige inrichting van hun terrein maar ook over hun ontruimingsplannen voor het geval er toch iets gebeurt. Iedere partij pakt zo op waar hij goed in is en overlegt daarover met de andere partijen.”

De gebiedsgerichte aanpak leidt uiteindelijk tot een totaaloverzicht van maatregelen om onbeheersbare natuurbranden in de toekomst in eerste plaats te voorkomen en in de tweede plaats, als het wel misgaat, om de gevolgen minder ernstig te laten zijn. Eind 2019 is de officiële aftrap van dit project.

Wie meer wil weten of aan wil sluiten bij deze aanpak, mail met Klaas Noorland of Astrid van Schaijk