De zes Veluwse ‘kanaalgemeenten’ maar ook waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland tekenden 20 december jl. de samenwerkingsovereenkomst ‘Beleef het Apeldoorns Kanaal’. Daarmee onderschrijven zij de gezamenlijke ambitie om projecten te realiseren gericht op beleving, bewegen, genieten en waterpret. De provincie heeft daarvoor een subsidie beschikbaar van € 2,7 miljoen waar initiatiefnemers een beroep op kunnen doen op basis van cofinanciering tot maximaal 50% van de kosten van een project. Vanuit de provincie is gedeputeerde Josan Meijers verantwoordelijk voor dit programma. Vanuit de gebiedsopgave Veluwe-op-1 houden we nauw contact over de aansluiting ervan met de VeluweAgenda.

 

Gedeputeerde Josan Meijers spreekt de aanwezigen toe over de ambities rond het Apeldoorns Kanaal

Voor de ambities rond het Apeldoorns Kanaal is een agenda opgesteld met projecten als: het creëren van een toeristisch overstappunt naast het Apeldoorns Kanaal op de Bleek in Hattem, het ophogen van lage bruggen in Heerde, het omvormen van een voormalige busbaan langs het kanaal in Apeldoorn tot recreatief park, aanleg van een fietsverbinding van de Veluwe naar het Kanaal, en de IJssel in Epe, aanleg van een waterspeelplaats in Brummen en het creëren van meer mogelijkheden voor sport, spel en recreatie rondom het kanaal bij Dieren/Spankeren.

De projecten zijn niet allemaal concreet uitgewerkt. Sommige worden al in 2019 uitgevoerd, bij andere projecten is meer voorbereidingstijd nodig. Een stuurgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, ziet toe op de samenhang tussen de ingediende projectvoorstellen. De samenwerkingsovereenkomst sluit aan op het werk van diverse werkgroepen die al een tijdje actief zijn rondom het kanaal, zoals de stichting Beleef het Kanaal en een onderhoudswerkgroep. Deze laatste werkgroep (met onder andere mensen van roeivereniging De Grift) organiseert bijvoorbeeld snoeiwerkzaamheden, in samenspraak met het waterschap. En de stichting Beleef het Kanaal organiseerde afgelopen zomer al een Kanaalweek, waarin onder andere zeilclinics werden verzorgd door Jeugdzeilschool Apeldoorn Centrum.

Vanuit de Kanaalgemeenten ondertekenden de volgende wethouders de Samenwerkingsovereenkomst:

  • Wim Willems – Apeldoorn
  • Peter-Paul Steinweg – Brummen
  • Jan Aalbers – Epe
  • Auke Schipper – Hattem
  • Yasemin Cegerek – Heerde
  • Ronald Haverkamp – Rheden