De belangrijkste uitdagingen van de Veluwe samengevat in de Regiodeal Veluwe die begin december 2019 is aangeboden in Den Haag en positief is beoordeeld op 14 februari.