VeluweAgenda2030: Samenhang, samenwerking en focus

Het VeluweCongres markeerde een nieuwe fase in de samenwerking op de Veluwe. Afgelopen drie jaar lag de focus op de balans tussen natuur en recreatie. Maar de samenwerkende partijen verenigd in de VeluweAlliantie, zien een fors toegenomen urgentie bij de natuur. Bovendien was het inwonersbelang nog onvoldoende onderwerp van samenwerking.

De nieuwe VeluweAgenda bouwt voort op de bestaande thema’s met meer nadruk op natuurbehoud en grotere betrokkenheid van inwoners. De VeluweAlliantie wil voor natuur, recreatie én inwoners de Veluwe op 1 hebben. Tijdens het congres heeft voorzitter Willem Bijleveld deze agenda, de basis van de Veluwse samenwerking, gepresenteerd en uitgereikt aan Peter van ’t Hoog, gedeputeerde van Alliantielid provincie Gelderland.

Van der Duim: ga door en verbreed de netwerksamenwerking op de Veluwe

Wageningse hoogleraar prof. dr. René van der Duim is gespecialiseerd in Duurzaam Toerisme. Hij schreef mee aan een rapport van Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur waarin werd gewaarschuwd voor de nadelige effecten van toerisme in ons land. Hij blijkt zeer positief te spreken over de netwerksamenwerking op de Veluwe. Sterk is, vind hij, dat deze samenwerking zich richt op de duurzame balans tussen het ‘stamkapitaal’ (natuur, erfgoed en landschap), de recreatie en de inwoners. Hij adviseert om het Veluws perspectief op 2050 te leggen, en het netwerk uit te bouwen naar de andere grote opgaven zoals stikstof en klimaat. De WUR draagt zeer graag met kennis en onderzoek bij aan de duurzame ontwikkeling van de Veluwe.

Workshops: Informeren, discussiëren en leren

Het congres is hét jaarlijkse moment waar leden van de Alliantie en andere actieve Veluwse partijen elkaar ontmoeten. Elkaar ontmoeten, inspireren, leren van elkaar staan centraal. Hoe creëren we samenhang tussen alle mooie initiatieven die er op de Veluwe zijn? Hoe zorgen we dat de actieve partners op de Veluwe samenwerken? En hoe willen we de ambitie die wij ons met de Veluweagenda hebben gesteld waarmaken? Want in 2030 willen we de meest gastvrije bestemming van Nederland zijn, waarin een hoge biodiversiteit voor flora en fauna in balans is met een unieke beleving van landschap, erfgoed, dorpen en steden. Dat worden we niet zomaar. In meerdere workshops besteedden de deelnemers aandacht aan relevante thema’s. Hier is een overzicht van de presentaties.

Herdenken en dankbaarheid

Bij de start van het congres werd stilgestaan bij het plotselinge overlijden van Ernst Jan Peters. Ernst Jan was communicatieadviseur voor Veluwe-op-1 en zette zich met hart en ziel in voor zijn werk. In plaats van een minuut stilte, kreeg hij een oorverdovend applaus. Als dank voor alles wat hij voor de Veluwe gedaan heeft. Willem Bijleveld droeg een gedicht van Ernst Jan voor, dat door zijn overlijden een bijzondere betekenis heeft gekregen. Een indrukwekkend moment voor velen.