Coronacrisis: Extra inzet programma Vitale Vakantieparken

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor de toeristisch-recreatieve sector en dus voor de Veluwse vakantieparken. Het programma Vitale Vakantieparken biedt recreatieondernemers en gemeenten praktische ondersteuning, onder andere met het Corona Adviespunt.

Met behulp van de (aangepaste) inzet van de projecten en instrumenten heeft het ondersteunende programma van Vitale Vakantieparken drie doelen voor ogen:

  • Op korte termijn: het voorkomen van het omvallen van goede recreatiebedrijven;
  • Op iets langere termijn: ondersteuning bieden wanneer vakantieparken weer wat gaan opveren;
  • Op termijn van 1-2 jaar: nieuwe toekomstperspectieven bieden voor de recreatiesector: zoals met het ontwikkelen van ‘het vakantiepark van de toekomst’ (idee voor uitwerking vanuit de Regiodeal Veluwe).

En wil deze doelen bereiken door:

  • de vinger aan de pols te houden en informatie te verzamelen over de situatie binnen de sector;
  • het Corona Adviespunt in te zetten voor Veluwse recreatieondernemers;
  • te kijken of de Ontwikkelingsmaatschappij kan worden ingezet in deze situatie en;
  • gemeenten te ondersteunen in het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen.

Welke invloed heeft de coronacrisis?
Het is op dit moment lastig om al een precies beeld te geven van wat er speelt en wat de exacte consequenties zijn in aard en omvang. Dat zal ook afhangen van hoe de situatie zich gaat ontwikkelen de komende periode. Op 6 mei is bekend geworden dat per 1 juli de voorzieningen op campings en vakantieparken waarschijnlijk weer open gaan. De geluiden vanuit de sector zijn zorgelijk. De vraag is weggevallen: reserveringen zijn geannuleerd en er zijn geen/weinig boekingen. De inkomsten rondom het Paasweekend en de meivakantie zijn veelal al weggevallen. En dat op een moment dat de investeringen net gedaan zijn en de basis gelegd had moeten worden voor het seizoen. Hoe de rest van het jaar zal verlopen is nog niet duidelijk.

Hoewel de sector nog hoopt op een goede zomer en het najaar is het duidelijk dat het een slecht jaar wordt, waarbij veel ondernemers moeten interen op hun reserves (als die er zijn). De kans is groot dat juist de ‘vlaggenschepen’ van de recreatiesector harde klappen gaan krijgen. Enerzijds gaat het dan om de campings (tenten en caravans). Anderzijds gaat het om de grotere parken met veel voorzieningen, en dus met relatief veel personeel in horeca e.d. De bungalowparken met recreatiewoningen/stacaravans lijken relatief minder last te hebben, er zijn zelfs geluiden van een licht aantrekkende werking als rustplek voor de Randstedeling. Het is niet te zeggen of er faillissementen zullen komen, wel zal de investeringskracht van de sector voorlopig zo goed als verdwijnen. Investeren kan pas weer als de verliezen zijn weggewerkt.

Er zijn ook lichtpuntjes: Er zijn ondernemers die volop actie ondernemen en met creatieve aanpassingen tot oplossingen weten te komen. Ook lijkt er op dit moment een voorzichtige stijging te zijn van de boekingen. De verwachting is dat de Nederlander dit jaar in de zomer en het naseizoen in eigen land gaat blijven. Dit zou kunnen betekenen dat (een deel van) de Veluwse vakantieparken toch nog een deel van het seizoen kan redden.

Bestaande projecten en activiteiten
Het programma Vitale Vakantieparken heeft bekeken welke invloed de coronacrisis heeft op haar bestaande activiteiten en projecten. Ondanks de ontstane situatie kan de uitwerking en uitvoering ‘gewoon’ verder gaan zoals gepland. Waar nodig worden aanpassingen gedaan in de inhoud en/of fasering van projecten. Bij enkele projecten waar investeringen worden gevraagd van recreatieondernemers heeft de coronacrisis meer invloed. Deze projecten wordt zo veel mogelijk al in de ‘steigers’ gezet om op een passend moment of in andere vorm uitgevoerd te gaan worden.