De belevingsgebieden van de Veluwe

Hoe zorgen we voor meer samenhang bij al onze activiteiten op de Veluwe? Hoe versterken we de samenwerking en streven we naar meer focus en daarmee voor een goede prioritering? Dat waren belangrijke vragen die in de VeluweAgenda naar voren kwamen. We moeten zorgen voor een instrument om de samenhang in kaart te hebben en dat instrument noemen we vast het Veluws Recreatief Netwerk (VRN).

Als onderdeel van het VRN is gewerkt aan een manier om goed om te gaan met het sterke merk Veluwe. De associatie met alle positieve onderdelen van dat merk (herten en zwijnen in bossen en op heidegebieden bijvoorbeeld) moeten we koesteren. De Veluwe is het sterkste regiomerk van Nederland, zeggen de onderzoekers, gebruik dat goed! Om tegemoet te komen aan de wens op delen van de Veluwe ook aanvullende verhalen te vertellen, is door een groep deskundigen een indeling gemaakt in ‘belevingsgebieden’, waarbij elk deelgebied een eigen karakter heeft met eigen verhaallijnen. Die indeling is al op verschillende plaatsen gepresenteerd en positief ontvangen.

VisitVeluwe ziet goede kansen in de manier waarop het Veluwemassief is verdeeld in verschillende belevingsgebieden en daarom gaan de medewerkers van VisitVeluwe langs bij de verschillende regio’s om te bespreken op welke wijze de karakterisering van een belevingsgebied helpt bij het bedenken van nieuwe producten. Dat is het uiteindelijke doel van het werken met belevingsgebieden. Ze moeten herkenning oproepen in het deelgebied zelf en inspireren om in de geest van de beleving bij de bezoekers het gebied te versterken.

VisitVeluwe zal de komende maanden op verschillende plaatsen aan het werk gaan. Per bijeenkomst proberen zij iedereen uit te nodigen die mee kan denken zoals o.a. recreatieondernemers, maar ook de VVV’s en de TIP’s, de terreinbeheerders en de gemeenten.

Meer weten? Kijk ook op de Projectpagina!