De Veluwe biedt veel, verbetering blijft mogelijk – de eerste uitkomsten uit de ateliers

Vijf werkateliers om te praten over zes deelgebieden van de Veluwe! Ze vonden plaats in de periode van 9 tot en met 20 mei op verschillende Veluwse locaties. Daarvoor waren mensen uitgenodigd die op verschillende manieren betrokken zijn op de Veluwe, vanuit cultuurhistorie, toerisme, ruimtelijk beleid, etc. Er waren bewoners bij, maar ook ondernemers, ambtenaren vanuit provincie en gemeente. Wat hebben de ateliers opgeleverd? Jorrit Noordhuizen en Wieteke Nijkrake van bureau NOHNIK koppelen in deze notitie de eerste bevindingen terug voordat ze zich terugtrekken en alle input structureren voor het volledige verhaal.

Sfeer en betrokkenheid

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Werkatelier over het noordelijke deel van de Veluwe in Nunspeet

Wieteke Nijkrake: “Het was goed dat we de onderverdeling hadden gemaakt, de inbreng van mensen over de kwaliteit van de Veluwe hing sterk samen met waar ze vandaan kwamen en waar ze actief voor waren. De sfeer in de vijf ateliers was constructief, er werd enthousiast meegewerkt om de vragen te beantwoorden: waar liggen de kernkwaliteiten van het gebied, waar liggen de uitdagingen en welke initiatieven kennen jullie… Wat ons vooral opviel was de trots op de eigen omgeving. De foto’s die wij hadden gemaakt met de blik van de buitenstaander, het teveel aan bordjes, de verkeerd geplaatste bank, nodigden erg uit om het waarom uit te leggen!”

 

Martin Boisen, gespecialiseerd in marketing van plaatsen en gebieden, was enthousiast over het niveau van de discussies: “Natuurlijk is de betrokkenheid op de eigen omgeving het grootste, maar ik merkte goed dat de deelnemers veel gevoel hebben voor de kracht van het merk Veluwe en dat die groter is dan die van de zaken om de hoek…”

Eerste bevindingen

En waren er ook zaken die bij veel ateliers naar voren kwamen? Jorrit Noordhuizen: “Die waren er zeker! We gaan nog aan de slag om iedereens bijdrage goed in kaart te brengen en daar een samenhangend verhaal van te maken maar een paar opvallende opmerkingen kan ik vast geven. Ik zet ter illustratie zomaar een paar zaken op een rij!”

Wat betekent Veluwe op 1?

Verschillende mensen geven verschillende betekenissen aan de centrale doelstelling ‘Veluwe op 1’. Voor de één ligt de nadruk op het trekken van veel meer toeristen, voor de ander juist het zoeken naar samenhang en samenwerking op Veluwe-schaal. Voor een derde is het belang van toerisme juist weer groter. Het gesprek over hoe invulling wordt gegeven aan de doelstelling blijven we de komende tijd voeren.

Veel, maar niet alles is op orde

De Veluwe heeft heel veel te bieden. Men zit niet direct te wachten op uitbreiding van het aanbod, maar veel van wat er is vraagt wel om verbetering. De basisinfrastructuur vraagt om aandacht… Innovatie ziet men niet als primair doel. Eerst op peil brengen wat er is en dan eventueel nieuwe dingen toevoegen.

Erfgoed mag toegankelijker

De Veluwe is rijk aan erfgoed. In alle windstreken staan fraaie sporen uit het verleden. Maar niet alles is ook bereikbaar of toegankelijk. En, helaas, er staat ook nogal wat verlaten erfgoed te verpieteren. Leeg, zonder daadwerkelijk gebruik, maar zonde om te slopen.

Water ongebruikte kwaliteit

Het water op de Veluwe als landschappelijk element blijft onderbelicht. Daar liggen kansen om meer te doen met het uitgebreide beken- en sprengenstelsel. Het Kanaal, de rivieren en de randmeren zijn al bezig om een positie te zoeken, maar er is meer te halen op dat vlak.

Poortfuncties kunnen beter, behoefte aan zonering

De gebiedsentrees zijn niet overal even helder. Ze liggen soms verstopt, ze missen soms goede informatievoorziening. Er bestond een plan om verschillende transferia langs de Veluwe in te richten, daarvan zijn er twee tot drie gerealiseerd. Waar is dat verkeerd gegaan en is daar nog wat te repareren. In alle ateliers is geconstateerd dat daar kansen liggen, ook om de bezoekersstroom op een prettige manier te reguleren en te zoneren.

Duurzaamheid

In de Schets staat het aspect Duurzaamheid niet expliciet gemeld, hooguit als cross over met de Clean Tech Regio, maar het onderwerp wordt in de ateliers wel naar voren gebracht als belangrijk genoeg om mee te nemen. Dan gaat het bijvoorbeeld over het energiehuishouden van de Veluwe, maar ook over de juiste afvalstromen en de mogelijke impact van bijvoorbeeld windmolens op landschap en recreatieve beleving.

Digitale onbereikbaaheid

Met voorrang aandacht geven aan het aspect bereikbaarheid voor smartphones e.d. is naar voren gekomen in élk atelier en geldt dus echt wel als een Veluwebreed aandachtspunt. Zeker voor ondernemers is dit een essentieel en zeer urgent punt.

Knooppuntroutes ook voor wandelen

Het Fietsknooppuntensysteem wordt gewaardeerd en inspireert velen om in te brengen dat iets dergelijks wellicht ook voor wandelaars te realiseren is. Dat is zomaar één van de vele suggesties.

Brede terugkoppeling

Tot zover wat opvallende vondsten uit de vijf ateliers. Als NOHNIK een stap verder is, gaat het Sprintteam via een bijeenkomst zorgen voor terugkoppeling en verdieping. De deelnemers van de ateliers zijn daarvoor uitgenodigd.