De Veluwe in de veiling!

Vorige editie van de veiling

Het wordt alweer de vierde editie… Op woensdag 31 mei is in de Cantharel in Ugchelen weer een Veluwediner met daaraan gekoppeld de ‘Landschapsveiling’. Vorig jaar werd daar ongeveer € 14.000 opgehaald, een opbrengst die ten goede komt aan de verschillende projecten die het Veluwefonds ondersteunt. Bij de veiling worden activiteiten aangeboden die in het teken staan van de Veluwebeleving. Vorig jaar werd er bijvoorbeeld een wisent- en wolvenwandeling aangeboden en daar werd enthousiast op geboden. Dit jaar treedt op als veilingmeester André Baars, burgemeester van Ermelo.

Papier hier…

In het voorprogramma gaat alle aandacht uit naar de Erkende Veluwse Streekproducten. Wat betekent ‘Echt Veluwe’ voor zowel de producent als voor het Veluws toerisme? De ervaringen van De Goote Voort (Remeker Kaas) en van VisitVeluwe worden gedeeld. En voordat ’s avonds de veiling plaatsvindt zijn er boeiende presentaties rondom Veluws water. De randen van de Veluwe zijn gevormd door de beken en de sprengen. Die hebben invloed op het landschap en de natuur maar ook op de economie. Het is dat schone, stromende water, dat maakte dat de Veluwe een goede plek bleek om papier te scheppen of wasserijen te starten. Er zijn nog veel papier- en kartonfabrieken actief op de Veluwe maar zij zijn niet meer afhankelijk van het sprengenwater als grondstof of energiebron. De bedrijfstak ontwikkelt zich en als grondstof blijkt bermgras een aardige basis voor papier en dat hebben we volop hier in de regio. De organisatie van het diner probeert de betrokkenen van de papierindustrie te verleiden om aan te schuiven bij het diner en te bieden op mooie Veluwse belevenissen die zij voor personeel en relaties kunnen inzetten.

De beek schoon als personeelsuitje

Onafhankelijk voorzitter van het Veluwefonds Jan van Muyden helpt bij de organisatie van het diner en de veiling. Waar kunnen de gasten dit jaar op bieden, Jan, is daar al meer over bekend? Jan: “Dit jaar ligt er een accent op samenwerking met de Bekenstichting. Met 20 man als personeelsdag een beek schoonmaken, of het waterrad met groenestroom turbine van de watermolen te Heerde officiëel in gebruik nemen. Maar ook een leuk voorbeeld is een echte kantoordag inclusief een host met kennis van circulaire economie midden op de hei, met koffie, lunch en zelfs wifi, voor een groep van zes personen.”

Water voor de wisent

Vorig jaar is een mooi bedrag opgehaald en ook de jaren daarvoor laten de gasten zich van hun gulle kant zien. Kun je wat voorbeelden noemen van projecten die met behulp van deze inkomsten worden gefinancierd? Jan: “De klapper was natuurlijk dat we in 2015 in samenwerking met Vitens, K3Delta en Vink hebben kunnen helpen de drinkvennen voor de Wisent op de Veluwe te realiseren.

Excursie naar de nieuwe drinkplaats van de wisenten

En wij ondersteunden schaapskuddes, nestgelegenheid in dode beuken (Natuurmonumenten), wildweiden (Geldersch Landschap en Kasteelen), kooibossen (Middachten), erfgoed (IJsselhoeven) en zelfs Veluws impressionisme bij het Noord-Veluws Museum. En telkens met leuke tegenprestaties van de betrokkenen. Een heel ander soort resultaat is dat zo’n diner met alles er op en er aan een hele leuke Veluwse netwerkbijeenkomst is, waar tussen de deelnemers weer nieuwe contacten ontstaan.”

Opgeven via de website

Aanmelden voor 31 mei kan via de website van het Veluwefonds: www.veluwefonds.nl Via die site blijf je ook op de hoogte van de ontwikkeling van het programma van 31 mei…