“Doorgaan met samenwerken versterkt bestuurskracht…”

De Statencommissie ABF (Algemeen Bestuur en Financiën) vergaderde op woensdag 13 februari en dat was de laatste bijeenkomst voor de verkiezingen van Provinciale Staten. Dat was de reden voor Willem Bijleveld om als voorzitter van de VeluweAlliantie mee te geven dat het goed is om de in gang gezette samenwerking te koesteren. Ook ná de verkiezingen van 20 maart! Willem Bijleveld gebruikte zijn vijf minuten inspreektijd om te benadrukken dat de VeluweAlliantie voortkomt uit de provinciale ambitie om meer gebiedsgewijs en integraal te werken en dat daarbij ongeveer 40 partijen op de Veluwe betrokken zijn.

Willem Bijleveld: “Dat zijn 21 gemeentes, alle terreineigenaren (Gelders Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, het Ministerie van Defensie en de koepel van het Gelders Particulier Grondbezit). Ook doen mee de ANWB, Recron, het IVN, Koninklijke Horeca Nederland, het Nationale Park De Hoge Veluwe, Kroondomein Het Loo, Leisurelands, en het Overleg Veluwse Attracties. Samen geven we uitvoering aan de VeluweAgenda en mijn advies aan u is: ga daar vooral mee door!”

Willem Bijleveld verwees naar het Jaarverslag over 2018 om aan te geven welke zaken intussen, mede door de samenwerking, zijn bereikt. Hij noemt voorbeelden als het Routebureau Veluwe en de inspirerende marketingvisie rond de verschillende belevingsgebieden. Als voorbeeld waar de samenwerking tussen provincie en de partijen in de VeluweAlliantie goed werkt noemt Bijleveld de ‘recreatiezonering’: “De provincie is actief om de verplichtingen die horen bij Natura 2000 op orde te krijgen: versterking van habitats en versterking van verschillende van doelsoorten vogels. Maar aandacht voor de natuur op de Veluwe kan niet zonder betrokkenheid vanuit de recreatieve sector en daarom zijn we daar als partners gestart met een pilot op de Noord West Veluwe. Een lastige en complexe uitdaging voor alle betrokken grondeigenaren daar, maar de juiste partijen zitten om tafel en denken constructief mee. Zo krijgen de provinciale regels een beter draagvlak en zijn daarmee meteen effectiever. Dit soort samenwerking kost meer tijd maar het levert dan ook meer op: een blijvend resultaat, blijvende betrokkenheid.”

Commissielid Van der Schalk vroeg of de Veluwse samenwerking een bijdrage kan leveren aan de discussie die is ontstaan na het verschijnen van het kritische rapport over de bestuurskracht van de provincie. Willem Bijleveld beaamde dat: “De Veluwse partijen voelen zich serieus genomen door de provincie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Er is volop bereidheid om met elkaar de uitdagingen aan te gaan en dan is een partnerschap zoals dat er ligt op de Veluwe een goed hulpmiddel.”