‘Draagvlak om dezelfde kant op te bewegen’ – in gesprek met gedeputeerde Bea Schouten

Als portefeuillehouder voor de Gebiedsopgave Veluwe is gedeputeerde Bea Schouten zeer actief in het betrekken van alle partijen die samen de Veluwe willen verbeteren. Bea: “Het is zo’n prachtgebied. Laatst was ik er weer aan het fietsen en dan realiseer ik me dat de leegte, de rust en de weidsheid ongekend is in Nederland. Maar ‘ongekend’ mag niet betekenen ‘onbekend’. De Veluwe op één betekent voor mij dat het gebied door veel mensen wordt bezocht. Dat er meer toeristen op af komen om te genieten van het vele wat het te bieden heeft. Wat wij met elkaar verdienen aan toerisme, gebruiken we dan weer voor het bewaken van de kwaliteit van natuur en cultuur op de Veluwe zodat het gebied alleen maar sterker wordt.”

Wat moet er gebeuren om de Veluwe weer op één te krijgen?

Bea: “Er gebeurt al verschrikkelijk veel. Door verschillende partijen: gemeenten en regio’s maken zich sterk voor het gebied, maar ook partijen die grote delen van het gebied beheren, recreatie­ondernemers proberen nieuwe wegen te bewandelen. Innovatie is nodig en er moet meer variatie komen in het aanbod zodat de Veluwe gekend en bezocht wordt door jong en oud. Al die energie in het gebied is belangrijk om verder te komen, maar we moeten het wel wat meer richten.

Wat ontbreekt is het overkoepelende verhaal, een gezamenlijk doel. Van daaruit zien hoe initiatieven bijdragen aan het aantrekkelijker maken van de Veluwe voor mens en dier. Afgelopen jaren zijn al pogingen gedaan vanuit verschillende invalshoeken. Die initiatieven laten zien dat de partijen eigenlijk dezelfde kant op willen. De uitdaging is nu om die ene Veluwe agenda te maken waar de initiatiefnemers zich in herkennen en graag aan willen werken. Dat er draagvlak is bij de betrokkenen om gelijk op te lopen en elkaar zo te versterken. De Veluwe op één, dat doen we met elkaar.”