Duidelijke regels bescherming Veluwse natuur

Belangrijk element van de VeluweAgenda is dat we zuinig willen zijn op het ‘stamkapitaal’: natuur en landschap, maar ook het erfgoed. Hoe staat het geformuleerd? Beschermen en versterken van het stamkapitaal en als het om de natuur gaat is de kreet: ‘Robuuste Natuurnetwerken’. De Veluwe is aangewezen als onderdeel van het robuuste netwerk van de belangrijkste Europese natuurgebieden, Natura2000.  Als land hebben we de verplichting op ons genomen om de natuur binnen dat netwerk, dus ook de Veluwe, goed te beschermen. Om hier invulling aan te geven heeft de Provincie een beheerplan opgesteld.

Duidelijkheid op regelgebied

voorzijde-beheerplan-natura-2000In het beheerplan staan geen nieuwe regels of beperkingen. In het plan wordt vooral uitgelegd welke beschermingsregels er gelden en hoe de Provincie hier mee omgaat. Het plan biedt dus vooral meer duidelijkheid op regelgebied. Verder worden in het plan maatregelen beschreven die nodig zijn om de kwaliteit van de Veluwse natuur, ook voor de verre toekomst, te kunnen behouden. Een belangrijk punt in het plan is de noodzaak voor een betere afstemming tussen recreatief gebruik en natuur. Hiervoor wordt een recreatiezoneringsplan opgesteld. Het doel hiervan is om natuur en recreatie op de Veluwe duurzaam naast elkaar te kunnen laten voortbestaan.

Beheerplan ter visie

Het ontwerpbeheerplan is goedgekeurd door Rijk en Provincie en ligt nu ter visie van 1 november 2016 tot 13 december. Wie meer wil weten over de inhoud van het beheerplan én de procedure om een zienswijze in te dienen kan terecht op de website van de provincie Gelderland.

Wie meer wil weten kan ook terecht bij een van de informatiebijeenkomsten over het Natura 2000 plan. Het zijn er drie en ze zijn verspreid over de Veluwe. Het plenaire deel begint om 19.30 uur en daarna is er voldoende ruimte om vragen te stellen. Zet in de agenda:

Datum: maandag 14 november
Tijdstip: van 19.00  – 21.30 uur
Locatie: Beekbergen – Park Spelderholt

Datum: woensdag 16 november
Tijdstip: van 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Ede – De Reehorst

Datum: woensdag 23 november
Tijdstip: van 19.00 – 21.30 uur
Locatie: Nunspeet – De Hoeve van Nunspeet

Gebruik de visieperiode om uw mening kenbaar te maken! Daar is het voor bedoeld…