Een duwtje in de rug…

Binnen de context van het programma Vitale Vakantieparken kunnen recreatieondernemers adviezen inwinnen bij het zogenaamde ‘Kwaliteitsteam’. Een groep deskundigen vanuit verschillende disciplines komt langs op het recreatiepark om mee te denken over kansen die nog benut kunnen worden om de kwaliteit van het park te verbeteren en daarmee de vitaliteit. Frits Smit is onafhankelijk voorzitter van de werkgroep die het Kwaliteitsteam begeleidt en hij maakt zelf ook vaak deel uit van het team. Ik ontmoet het team ergens op de Noord-Veluwe en Frits legt graag uit wat het team doet.

Het initiatief bij het bedrijf

Het Kwaliteitsteam van 25 september, V.l.n.r. Jeroen Kamphuis, Frits Smit, Nemi van der Reest, Roelof Siepel, Jan van Oene en Jan Willem de Reus.

Het kwaliteitsteam richt zich op bedrijven die serieus aan de slag zijn om een verbetering aan te brengen in hun bedrijfsvoering. Het zijn niet de parken die deel uitmaken van een keten.
Frits: “Die hebben hun eigen deskundigen. De bedrijven waar wij komen zijn heel vaak zeer actieve familiebedrijven die net onvoldoende zijn uitgerust om met de nodige rust en ervaring eens goed door te nemen waar het beter kan. Het initiatief gaat altijd uit van de ondernemer. Die meldt zich bij mij of bij Roelof Siepel en dan gaan we via een eerste intakegesprek na op welke manier we kunnen helpen. Afhankelijk van de vragen die worden gesteld, vliegen we verschillende deskundigen in. We hebben de beschikking over ongeveer 20 namen van mensen die graag meedoen en die elk hun eigen visie meenemen. Heeft een bedrijf gedoe met de belastingen, dan wil je graag een fiscalist erbij. Is er sprake van juridische problemen dan vragen we een jurist mee in het team. Zo verschilt het team per keer.”

Coach bij het verbeteren

Het bezoek van het team loopt volgens een vast schema: kennismaken, rondkijken op het bedrijf, een uitvoerig gesprek met de ondernemer, een brainstorm van het team zonder de aanwezigheid van de ondernemer en dan de terugkoppeling. Frits: “En dan heeft de ondernemer daarna nog de mogelijkheid om zich bij de verbeterstappen te laten coachen, zodat iemand over zijn schouder meekijkt als hij aan de slag gaat.”
De bedrijven die zich melden komen vanuit de hele Veluwe. Ziet het team nog specifieke thema’s die sterker spelen in bepaalde gebieden? Frits: “Nee, dat is niet aan de orde. Je moet je voorstellen dat ieder bezoek echt weer anders is. De diversiteit van waar we mee te maken hebben is groot: juridische vraagstukken, gedoe met een bestemmingsplan, gespannen familieverhoudingen, kwaliteit van het ondernemerschap. De sector zit in een bijzondere situatie. Zo’n situatie als in het Brabantse Kamp Oranje begint vaak heel kleinschalig en goedbedoeld, maar kan uit de hand lopen omdat terugdraaien ingewikkeld is.”

Expliciete koers

Vanaf januari 2017 is het team actief, er zijn nu zo’n 15 parken bezocht en men denkt dit jaar er 20 tot 25 te kunnen helpen. Er is een werkgroep die het concept heeft ontwikkeld en kritisch volgt hoe het proces in de praktijk uitpakt. Frits: “Rond november evalueren we deze aanpak. Voldoet het aan de verwachtingen? En dan niet alleen bij onszelf maar ook bij de ondernemers die ons uitnodigen. Waar kan het beter?
De rode draad bij het kwaliteitswerk is dat de ondernemer werk moet maken van zijn lange termijn beleid. Waar wil je naar toe in de toekomst en welke groep vakantiegangers wil je graag ontvangen in je recreatiepark. Eerst de vraag ‘waarheen’ en dan de vraag ‘hoe kom ik daar’. Vaak heeft men een vage notie in het hoofd en wij dringen aan op het expliciet maken van de koers. Wij merken dat ondernemers dat prettig vinden en waarderen het dat wij ze op dat vlak een duwtje in de rug geven.”

Wie meer wil weten over het betrekken van het team bij haar of zijn recreatiepark vindt de juiste informatie op de website van Vitale Vakantieparken. Ondernemers die zich willen aanmelden kunnen contact opgenomen met Roelof Siepel, via mailadres rsiepel@regionoordveluwe.nl