Een week lang het Kanaal ‘beleven’

De laatste week van juni is de Kanaalweek! Verschillende initiatiefnemers die streven naar meer vermakelijke activiteiten op en om het Kanaal willen in die week aan allerlei partijen laten zien wat er zoal gebeurt, maar ook welke kansen er liggen met het Apeldoorns Kanaal. De 55 kilometer met de hand gegraven watergang tussen Dieren en Hattem biedt mogelijkheden voor toeristen maar ook voor de eigen bewoners om er meer van te genieten.

De projectgroep heeft een eigen website www.beleefhetkanaal.nl en Facebookpagina ingericht waar ook het programma is te vinden van de Kanaalweek. Zo kunnen kinderen zeilvaardigheden opdoen in het gedeelte Kanaal bij Apeldoorn en kan er geroeid worden van Apeldoorn naar Dieren. Op 23 juni is er van alles te doen in de haven van Hattem op sportief gebied en er is ook muziek bij! Het bekende Drakenbootfestival vindt ook plaats binnen de Kanaalweek, ook dat evenement laat goed zien wat het Kanaal aan meerwaarde biedt. Vriezes erfgoed in Wapenveld (bij de molen) heeft zowel op 23 als op 30 juni allerlei activiteiten naast en op het Kanaal. En aan de zuidkant, bij Dieren, zijn er allerlei activiteiten rond de sluis daar op 24 juni. De Middelste Molen in Loenen geeft de hele Kanaalweek demonstraties in papierscheppen.

De coördinatie van de communicatie rond de Kanaalweek ligt bij Yuri Koster en Ben Denekamp van de stichting ‘Beleef het Kanaal’. Zij reageerden ooit op de oproep van de provincie Gelderland, het Waterschap Vallei & Veluwe en de zes Kanaalgemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorns, Brummen en Rheden om mee te denken over de mogelijkheden van het Kanaal. Die oproep aan bewoners, ondernemers en verenigingen leverde ruim zestig ideeën op. De Kanaalweek is daar een concreet voorbeeld van. Dat moet een jaarlijks evenement worden met regionale uitstraling en op termijn wellicht landelijke bekendheid.

Yuri Koster: “En op de vrijdag voor de start van de Kanaalweek hebben we mensen vanuit gemeenteraden en provinciale staten uitgenodigd om per bus langs het Kanaal te gaan om zo meegenomen te worden in de potentie van het Kanaal. Er is een ander accent komen te liggen op het Kanaal. De volledige bevaarbaarheid is niet langer het doel, beleefbaarheid wel. Wij waren als projectgroepen al actief op dat vlak en dan is het goed dat we bestuurders laten zien wat er op dat vlak al gebeurt en ook wat er nog meer kan gebeuren!”