Eerste paal nieuw ruiter- en mennetwerk de grond in

De eerste paal voor een nieuwe ruiter- en mennetwerk op de Midden-Veluwe zit in de grond. Apeldoorns wethouder Maarten van Vierssen en boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer nemen de plaatsing voor hun rekening. Met de routenetwerken komt er een einde aan onduidelijke en verouderde routes. Het Routebureau Veluwe is al tijden druk met het uitstippelen van de nieuwe netwerken, waarvoor nu vele bewegwijzeringspaaltjes de grond in kunnen.

Het was best een puzzel, maar nu ligt er een netwerk dat gebruikers tal van mogelijkheden biedt om verschillende fraaie routes te berijden. Het nieuwe netwerk maakt overigens geheel gebruik van bestaande paden; er worden geen nieuwe paden aangelegd. Daarnaast moeten de routes passen binnen het Recreatiezoneringsplan waar de provincie Gelderland mee bezig is, om kwetsbare delen van de Veluwe te beschermen.

Omdat het proces over de recreatiezonering nog loopt, heeft het Routebureau gekozen voor een flexibel systeem. Mocht er in de toekomst iets moeten veranderen in het netwerk, dan kan dat zonder dat er allerlei nieuw paaltjes en borden gemaakt moeten worden.

Het ruiter- en mennetwerk wordt de komende jaren uitgebreid over grote delen van de Veluwe.