Er is zoveel meer te beleven dichtbij….

gastheer-van-het-landschapIVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, kennen wij van oudsher als de organisatie waar vrijwilligers je mee de natuur in nemen en boeiende informatie geven over flora en fauna. Dat doet het IVN nog steeds en daarvoor zijn tienduizenden vrijwilligers door het hele land actief, maar het IVN doet meer.
Het landelijke programma ‘Gastheer van het Landschap’ wordt ook door IVN Gelderland op de Veluwe uitgevoerd en met veel succes! Recreatieondernemers maken kennis met elkaar én met de bijzondere natuur in het gebied. Zo leren zij de bijzondere waarde kennen van de streek waarin zij hun gasten ontvangen en dát kunnen ze weer goed doorgeven. Uiteindelijk is de natuur en het landschap datgene waar bezoekers op afkomen en dan is het zeer dienstverlenend dat je de gasten helpt bij het maken van de vele keuzes. In het voorjaar van 2016 bijvoorbeeld kwamen ondernemers uit de gemeenten Hattem-Heerde meerdere malen samen. De destijds Heerdese wethouder Herman van der Stege opende met de woorden: “Door samen te werken kunnen we ons gebied op de kaart zetten, arrangementen ontwikkelen en trots worden op onze omgeving. We moeten houden van dit gebied en de gasten die afkomen op het landschap en de cultuur meenemen in ons eigen enthousiasme.”

Wat doet de buurman?

Ook vrijwilligers van de Toeristische Informatie Punten namen deel aan het programma in Hattem en Heerde. Deze vrijwilligers zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor toeristen en daarmee ook een belangrijke doelgroep. Wethouder Doret Tigchelaar van de gemeente Hattem onderstreept de meerwaarde van het programma voor deze vrijwilligers, zij geeft aan het belangrijk te vinden dat er een verbinding is tussen de ondernemers en de TIP’s om zo gezamenlijk het gebied nog beter op de kaart te zetten.

Bij het programma ligt de nadruk op het netwerken: weten waar de buurman mee bezig is en samenwerken met elkaar. Zo worden de aantrekkingskracht van de regio versterkt omdat ondernemers hun gasten ook kunnen wijzen op wat er allemaal gebeurt in de omgeving en dat is altijd meer dan de cursisten aan het begin verwachtten. Op de ‘Velddag’ gaat men op excursie in de omgeving om zo de eigen ‘achtertuin’ goed te leren kennen en te beleven. Na afloop ontvingen 21 recreatieondernemers en 25 vrijwillige TIP-medewerkers uit Hattem en Heerde het certificaat ‘Gastheer van het Landschap’ en hun enthousiasme en samenwerking werkt nog steeds door.

Vele netwerken maken één Veluwe

Saskia van Daalen is projectleider voor IVN Gelderland en zij moedigt ondernemers aan om in de eigen streek mee te doen aan het programma: “Tijdens het programma IVN Gastheer van het Landschap bouw je aan een duurzaam recreatienetwerk van ondernemers die samen de kwaliteiten van hun gebied uitdragen. Je neemt deel aan de cursus met specifieke gebiedsinformatie en zo leer je meer over bijvoorbeeld de ontstaansgeschiedenis, de landschapskenmerken, de natuurwaarden, het erfgoed, de recreatieve mogelijkheden en de mooie plekjes. Onderdeel van het programma is dat je via samenwerking activiteiten ontwikkelt voor bezoekers maar ook producten waarmee je het gebied kunt promoten, meer klanten kunt bereiken en de beleving biedt die alleen op de Veluwe mogelijk is. Hoe mooi zou het zijn om met verschillende netwerken van gastheren de Veluwe op één te krijgen!”

Voor meer informatie over het programma kun je terecht bij Saskia van Daalen.