Even opladen op de Veluwe

Onderzoek de mogelijkheden voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s binnen het recreatieve gebied van de Veluwe. Dat was de opdracht van de VeluweAlliantie aan projectleider Roshini van den Bergen. Meer mogelijkheden voor elektrisch vervoer is natuurlijk een goede service voor alle bezoekers van de Veluwe en natuurlijk is het in belang van de natuur als er met elektrische auto’s wordt rond gereden. Wat zijn de belangrijkste conclusies uit het advies van Roshini?

Bij een eerste inventarisatie van aanwezige voorzieningen bleek dat er voor het opladen van elektrische fietsen op dit moment voldoende oplaadpunten zijn. Een doorontwikkeling op dit gebied wordt door het Routebureau Veluwe opgepakt. Denk daarbij aan het in kaart brengen van oplaadpunten voor elektrische fietsen en deze plekken bekend te maken bij het fietspubliek.

Laadpalen op de Veluwe oktober 2018 volgens laadpalen.nl

 

Voor wat betreft laadpalen voor elektrische auto’s zijn er zowel onzekerheden als kansen aangestipt in het advies. Een onzekerheid is bijvoorbeeld dat elektrische auto’s vooralsnog veelal in bezit zijn van zakelijke rijders en nog niet zozeer van particulieren. Daarnaast is de verwachting dat de komende jaren nog veel technische doorontwikkeling plaatsvindt op het gebied van elektrische auto’s en de daarbij behorende laadpalen. Toch zijn er ook genoeg kansen te noemen. Het aanbieden van laadpalen voor elektrische auto’s sluit goed aan bij de huidige ambities van energietransitie en duurzaam toerisme. Ook blijken de doelgroepen van gebruikers van elektrische auto’s en recreanten op de Veluwe redelijk overeen te komen.

Wat gaat er nu gebeuren? De komende maanden gaan er gesprekken plaatsvinden met mogelijke aanbieders van laadpalen. Afhankelijk van de uitkomst is de ambitie om Veluwse partners een aanbod te doen om mee te doen. Wie zelf ook al bezig is om mogelijkheden te verkennen voor laadpalen, kan zich melden bij e.j.peters@apeldoorn.nl. Hopelijk verknopen we zo wensen en mogelijkheden aan elkaar en wordt het netwerk van laadpalen zo mooi dat het steeds meer de moeite loont om elektrisch te rijden over de Veluwe.