Excellent verblijf

Bezoekers komen naar de Veluwe voor een excellent verblijf. Daarvoor zijn allerlei verschillende vormen beschikbaar: van hotels, horeca, vakantieparken, huizen met ‘bed & breakfast’ tot de mogelijkheid om te kamperen bij de boer. Het verblijfsaanbod moet aansluiten op de actuele vraag van de gasten, ook voor zakelijke bezoekers die zijn gericht op congres- en vergaderfaciliteiten.  Ondernemers die willen investeren in nieuwe en innovatieve verblijfsmogelijkheden ontmoeten een positieve grondhouding van de lokale en provinciale overheid. Het programma ‘Vitale Vakantieparken’ is een samenwerking van elf gemeenten op de Veluwe gericht op het versterken van het totale recreatieve aanbod om zo te kunnen concurreren met andere populaire binnenlandse vakantiegebieden. Om dit te bereiken is de komende jaren een aanzienlijke investering noodzakelijk in aandacht, tijd en middelen om de vraagstukken waar de sector voor staat aan te pakken.