Fijne feestdagen en een mooi, Veluws 2023!

21 december 2022 – In een oogwenk is het jaar voorbij en verwelkomen we 2023. Dat is het laatste jaar van het uitvoeringsprogramma 2021-2023. Een jaar waarin we vast opnieuw mooie resultaten gaan zien van onze netwerksamenwerking. Een jaar waarin we ontvangstlocaties gaan verwezenlijken of er een start mee maken. Een jaar waarin de diverse belevingsgebieden zich gaan ontwikkelen. Een jaar waarin de uitvoeringsmaatregelen van de recreatiezonering duidelijk vorm krijgen, zodat bescherming van natuur en het beleven ervan nog beter in balans komen. En een jaar waarin we ook verder gaan bouwen aan de toekomst van onze netwerksamenwerking.

Tijdens de Alliantievergadering van 2 december hebben alle partners de intentie uitgesproken om door te willen met de doelen van de VeluweAgenda2030. De tijdens de vergadering gepresenteerde tussenevaluatie gaf een goed overzicht van de bereikte resultaten: voor bijna alle projecten geldt dat zij op schema liggen of uitgevoerd zijn.
We bekijken hoe we onze doelen het best kunnen realiseren in het licht van de andere ontwikkelingen die op de Veluwe afkomen. Denk bijvoorbeeld aan de verstedelijking of het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Daarbij hebben we elkaar hard nodig.

We wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling! We ontmoeten elkaar ook in 2023 weer op en rondom die fraaie Veluwe.