Financiering Recreatieve Infrastructuur Veluwe

Op donderdagmiddag 5 november vindt een brede bijeenkomst plaats over ‘Financiering
recreatieve infrastructuur Veluwe’. Onder deze titel werkt de VeluweAlliantie toe naar een
sterke, financieel volhoudbare, recreatieve infrastructuur met betrokkenheid van alle
belanghebbenden. Hiermee bedoelen we dat terreineigenaren, overheden en ondernemers,
maar ook gebruikers, samen een steentje bijdragen.

Op 5 november presenteren we aan stakeholders (recreatieve infrastructuur) een ‘huishoudboekje’ met daarin de berekende uitgaven,
baten en geldstromen van recreatieve infrastructuur op de Veluwe. Daarnaast vertellen we
hoe de pilots voor alternatieve inkomsten verlopen. Het huishoudboekje en de pilots gaan
we tijdens de bijeenkomst gebruiken voor een gesprek tussen de belanghebbende partijen.
Binnenkort volgt meer informatie over de inhoud en hoe men zich voor 5 november kan
aanmelden. In de tussentijd zullen we bij verschillende gelegenheden een vooruitblik geven
op de uitkomsten van het huishoudboekje. Meer informatie over het gehele project is te
vinden op de projectpagina of te verkrijgen bij projectleider
Johan Kaspers via kaspers@brederodeadvies.nl.