Gaan voor het predikaat ‘Veluwecertificaat’!

Uitzicht vanuit de uitkijktoren op het Kootwijkerzand

Stel, je wil als ondernemer op de Veluwe laten zien dat je actief bent als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemer’ en dat wil je doen door te investeren in Veluwse natuur en de bescherming van de kwaliteit daarvan. Hoe doe je dat? Het Veluwefonds, met als voorman Jan van Muyden, wil daar aan werken.
Ondernemers vragen iets van het milieu en worden daarom geacht ook iets terug te doen. Dat kan door als compensatie te investeren in de natuur. Dat doen ze graag maar daarvoor willen ze wel graag de erkenning via een certificaat zodat zij kunnen aantonen dat zij zich daadwerkelijk inspannen. Zo’n bewijsstuk kan het te vormen ‘Veluwecertificaat’ zijn. Die moet dan wel als officieel document bekend staan. Het Veluwefonds werkt samen met andere partijen aan een systeem van zogenaamde ‘natuur¬waardepunten’. Het is voor de ondernemer natuurlijk extra aantrekkelijk als de natuurcompensatie wordt gebruikt voor natuur in de buurt.

Het Veluwefonds onderzoekt hoe geldstromen op gang kunnen komen gericht op het behoud van de Veluwse natuur. Daarbij willen ze aansluiten bij de wensen van de ondernemers: waar kunnen ze mee uit de voeten? Deze maand is een enquête gemaakt door het bedrijf Schuttelaar & Partners om de ondernemers te bevragen op het aspect van het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de antwoorden kan het Veluwefonds verder om het verhaal van certificaten en habitatbanking te versterken zodat steeds meer ondernemers enthousiast zijn om mee te doen. Goed voor de ondernemers, goed voor de Veluwse natuur.
Door het onderzoek hoopt men te achterhalen wat de ondernemers zelf de moeite waard vinden om te beschermen. Verder wil men graag de mening van de ondernemers over hoe de promotie van het Veluwecertificaat het beste kan verlopen. Zo werkt het Veluwefonds verder aan inhoud en vorm van het Veluwecertificaat.
Ben ondernemer op de Veluwe en wil je graag een bijdrage leveren? Via een speciale webpagina doe je mee!