Gelders Debat: Veluwe gaat voor kwaliteit

Veel belangstelling in Nunspeet

Aan de ene kant de wens om te werken naar kwaliteitsverbetering en innovatie op de Veluwe, en aan de andere kant de roep om behoud van de unieke waarden als rust, wandelen en fietsen. Hoe lossen we die spanning op? Bestaat die tegenstelling wel? De leden van Provinciale Staten voerden met bewoners en bedrijven een Gelders Debat over de toekomst van de Veluwe op 9 december. Het was volle bak in de Rabo-zaal van Veluvine in Nunspeet. In een volle zaal daagden de twee gespreksleiders het publiek uit om zich uit te spreken aan de hand van drie thema’s: bewoners, recreatie & toerisme en imago.

Trots op de Veluwe

Leden van bewonerscommissies en ondernemers in de recreatiebranche gaven op het podium antwoord op de eerste vragen. Belangrijke boodschap van de aanwezigen aan Provinciale Staten was: we  zijn trots op de Veluwe en willen daar graag  prettig kunnen blijven leven, met werk en voorzieningen. Voor dit moment is het realiseren van een goede internet verbinding en mobiele telefonische bereikbaarheid top prioriteit voor zowel inwoners als (recreatie)bedrijven. De provincie kan daarbij helpen. Veluwe en toerisme gaan hand in hand, maar op tijd in kunnen spelen op de veranderende wensen is ook noodzakelijk.

Opbrengst

Wat kwam er zoal voorbij dat ook interessant is om in gedachten te houden bij het werken aan de Gebiedsopgave Veluwe?

  • Goed en betaalbaar WiFi is hard nodig is voor inwoners en bedrijven. Toeristen dreigen af te haken, de recreatiebranche dreigt op achterstand te komen.
  • Goede vakantieparken die voldoen aan de wensen van de klant zijn hard nodig. Project Vitale Vakantieparken met kracht doorzetten over de hele Veluwe.
  • Langdurige procedures zijn slecht voor de recreatiesector omdat zij daardoor niet tijdig kunnen vernieuwen.
  • De Veluwe heeft veel te bieden voor de toerist aan natuur, erfgoed, cultuur, voorzieningen om op te fietsen, wandelen, paardrijden en watersporten. Dat moeten we beter uitdragen.
  • Er liggen veel kansen voor arrangementen en die moeten beter worden benut.

Gaan voor kwaliteit

Concluderend: inspelen op nieuwe wensen vraagt flexibiliteit en vertrouwen van ondernemers en overheid. De positieve inzet gericht op de toekomst van de vakantieparken, moet worden voortgezet op de hele Veluwe. VisitVeluwe werkt hard aan een fris nieuw imago en de promotie. De Veluwse bewoners en bedrijven zijn wel kritisch en vragen zich af of de uitdaging: ‘de Veluwe op 1’ wel de juiste uitdaging is. Zo brachten zij naar voren. Wat betekent dat precies, waarom willen we concurreren en welke gevolgen moet dat hebben? Het gebied is niet voor alles geschikt. Ter afsluiting kwam de breedgedragen conclusie: de Veluwe moet vooral gaan voor kwaliteit.

Foto: Gerhard Bos