Laadpalen Veluwe in groepsaankoop

Bibi Fabius

Een eerste verkenning was al gedaan in 2018. Hoe staat het met de behoefte aan oplaadpunten voor elektrische fietsen en elektrische auto’s op de Veluwe? Meer mogelijkheden voor het opladen van elektrisch vervoer biedt onze bezoekers meer service én het is goed voor de energiedoelstellingen. Bij die eerste inventarisatie bleek dat er voor het opladen van elektrische fietsen voorlopig voldoende oplaadpunten zijn. Het Routebureau Veluwe houdt vinger aan de pols voor de komende periode. Maar hoe zit het met oplaadpunten voor elektrische auto’s?

Goed voor natuur en milieu…

Het aanbieden van oplaadpunten voor elektrische auto’s sluit perfect aan bij de ambities voor meer duurzaam toerisme. Elektrische auto’s zorgen namelijk voor een reductie in CO2 uitstoot, voorkomen lokale luchtvervuiling doordat deze auto’s geen fijnstof uitstoten en daarnaast zijn elektrische auto’s stil wat geluidshinder voorkomt. Kortom: goed voor natuur en milieu!
Voor elektrische auto’s zien we dan ook de behoefte naar oplaadpunten groeien én we horen van recreatieondernemers dat zij hun klanten graag ter dienst willen zijn. Komende jaren zal het aandeel elektrische auto’s naar verwachting een enorme vlucht nemen, en is het daarom ook belangrijk dat Veluwse partijen voorbereid zijn door oplaadpunten aan te bieden. Op deze manier kunnen we de bezoekers op de Veluwe service blijven bieden.

Groepsaankoop oplaadpunten

Vanuit de VeluweAlliantie is het idee ontstaan om een groepsaankoop oplaadpunten te organiseren voor alle recreatieondernemers. Bibi Fabius van EVConsult begeleidt het proces van deze groepsaankoop. Bibi Fabius: “De gedachte is dat we door samen te werken met een groepsaankoop allemaal beter af zijn. Daarom werken we nu in een projectgroep aan een ‘raamcontract’. In de projectgroep zitten mensen vanuit de grondeigenaren, de recreatieparken, de horeca-sector en de attracties. Samen gaan we de komende maanden de wensen voor oplaadpunten bepalen, en dit gaan we vertalen naar een raamcontract die aan sluit bij de wensen van zoveel mogelijk Veluwse partijen. Iedere partij kan zich vervolgens aansluiten bij het raamcontract, waardoor we met een hele groep Veluwse partijen naar de commerciële ‘palenplaatsers’ kunnen gaan. Deze palenplaatsers mogen dan een aanbod doen om het geheel als klant te krijgen. Door de schaalgrootte zal dit voor iedereen een goed aanbod opleveren”

Wie kunnen er allemaal straks meedoen? Bibi Fabius: “De doelgroepen zijn de grondeigenaren, recreatieparken, horecaondernemers en attracties. In de zomermaanden gaan we daar uitgebreid over communiceren. Wij denken dat het voor heel veel ondernemers en terreinbeheerders interessant is om mee te doen. Een groot deel van de infrastructuur kan zichzelf namelijk terugverdienen… “

Voor meer informatie is er de Projectpagina Laadpalen.

Wie interesse heeft om mee te gaan doen met de Groepsaankoop, kan zich melden via een speciaal formulier…