Herdenken, beseffen en beleven: Veluwe Remembers

De eerste zaterdag van september wordt het dorp Oosterbeek (gemeente Renkum) overlopen met drie keer meer mensen dan er inwoners zijn. De 72e editie van 2018 kende 32.809 deelnemers en die komen uit het hele land. De wandelaars lopen afstanden van 10, 15, 25 of 40 kilometer en zij worden geleid langs plaatsen waar bijzondere dingen zijn gebeurd tijdens de Slag om de brug van Arnhem in september 1944. Van straatgevechten in de Oosterbeekse Weverstraat tot de luchtlandingen op de Ginkelse heide voor de langere afstanden.

Bron: Renkum Nieuws.nl

Het lukt nog steeds om voldoende fitte veteranen uit te nodigen zodat zij getuige kunnen zijn van deze grootscheepse herdenking, maar vanwege de hoge leeftijden wordt dat ieder jaar nijpender.
Het succes van de Airborne wandeltocht bewijst dat herdenkingstoerisme iets is waar respect en gezamenlijke beleving goed samen gaan.

Kroonjaren

De provincie Gelderland en de VeluweAlliantie bereiden zich voor op 2019 en 2020 omdat het kroonjaren zijn voor het herdenken van de laatste oorlogsjaren. Het is dan 75 jaar geleden dat de Veluwe, evenals de rest van Gelderland werd bevrijd van de bezetters. Er wordt daarom gewerkt aan een inspirerend en samenhangend programma voor bewoners en bezoekers onder de noemer Veluwe Remembers en dat is een onderdeel van het provinciale programma Gelderland Herdenkt.

Er wordt de komende tijd gewerkt aan een samenhangend en concreet programma rond drie verhaallijnen. Voor Veluwe Remembers worden twee verhaallijnen meegenomen die worden gebruikt voor de hele provincie: Market Garden en de bevrijding door de Canadezen via het Rijnlandoffensief. Daarnaast is er voor de Veluwe een meer regionaal thema gekozen: de Joodse geschiedenis, o.a. samenhangend met de gebeurtenissen in het Apeldoornse bos en de sjoel in Elburg.

In het herdenkingsmuseum Yad Vasheem in Jeruzalem is ook een monument opgericht voor de verschillende Joodse gemeenschappen die zijn verdwenen na de holocaust. Dit is een fragment van de Nederlandse zuil. 

De komende tijd worden allerlei partijen uitgenodigd die een bijdrage willen leveren aan het programma in 2019 of 2020. Er wordt vanuit de provincie budget beschikbaar gesteld, met natuurlijk als voorwaarde dat er ook een cofinanciering beschikbaar is vanuit de organisatie zelf, of de gemeente waar het evenement plaatsvindt. De verhaallijnen zorgen voor samenhang van de activiteiten zodat ze ook eenduidig kunnen worden gepresenteerd aan de bezoekers.

De VeluweAlliantie wijst bepaalde projecten aan als ‘icoon’, dat zijn projecten die bezoekers een reden geven om opnieuw naar de Veluwe te gaan. Voor het jaar 2019/2020 is dat het herdenken van de gebeurtenissen in de laatste oorlogsjaren. Frank Verhagen, ook tijdelijk coördinator voor de Airborne Region, is gevraagd om op te treden als kwartiermaker voor het project Veluwe Remembers. Zijn opdracht is om een regionaal plan van aanpak te maken mede op basis van initiatieven die zijn geïnventariseerd door WO2GLD en door de heer Evert de Graaf in gesprekken met potentiële initiatiefnemers. Aan Veluwe Remembers wordt meegewerkt door Erfgoed Gelderland en de marketingorganisatie VisitVeluwe/RBT Kan. De gemeente Arnhem speelt een coördinerende rol bij het uitwerken van het programma.