Het oogsten van biodiversiteit

Het was erg jammer dat de hoofdrolspeler verstek moest laten gaan. Gedeputeerde Peter Drenth zat namelijk bij minister Schouten te praten over de stikstofproblematiek en het onderwerp van de middag: biodiversiteit. Maar de afwezigheid van de gedeputeerde werd op alle mogelijke manieren opgevangen dus kon men deze zesde editie van het Oogstfeest goed afsluiten.

Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt georganiseerd door zes samenwerkende natuurorganisaties: Geldersch Landschap & Kasteelen, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, IVN Natuureducatie, Staatsbosbeheer Gelderland, Gelderse Natuur en Milieufederatie en Natuurmonumenten. Het Oogstfeest vond deze keer plaats in de Oranjerie van Kasteel Rosendael te Rozendaal, natuurlijk gekoppeld aan een excursie.

 

De inhoudelijke kant van de bijeenkomst met als thema ‘Biodiversiteit door Verbinding’, kwam aan de orde in het plenaire deel. Onder leiding van Peter van den Tweel (GLK) kon het gezelschap luisteren naar twee sprekers die een korte presentatie gaven over wat er nodig is in de provincie Gelderland op het gebied van biodiversiteit:

  • Henk Siepel van de Radbouduniversiteit ging in op Biodiversiteit & Landschap
  • Jan Willem Erisman van het Louis Bolk Instituut ging in op Biodiversiteit & Landbouw

Vervolgens kwamen er drie korte pitches vanuit drie ‘groene partners’ waarbij de provincie een compleet traject werd aangeboden. In deze aanbiedingen zaten de ambities verwerkt die ook de provincie Gelderland koestert:

  • werken aan biodiversiteit, Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland wil met greppels of houtwallen bij boerderijen de biodiversiteit vergroten en versterken zodat een sneeuwbaleffect optreedt door het betrekken van buren en vrijwilligers;
  • het onderzoeken van de mogelijkheden van natuurinclusieve landbouw. Theo Meeuwissen van Geldersch Landschap en Kasteelen wil kijken hoe die vorm van landbouw werkt op de schaalgrootte van een landgoed als Staverden;
  • bewoners activeren om samen hun leefomgeving te vergroenen, Joline de Weerdt van IVN Gelderland wil met de ‘Tiny Forests’, bossen ter grootte van een tennisbaan in de bebouwde omgeving, niet alleen meer biodiversiteit in de stad realiseren, maar ook burgers faciliteren om zelf aan de slag te gaan.

 

 

Uit de presentatie van Jan Willem Erisman

Illustratie van Gertjan Kleijne