Een woning vol warmte: house of hospitality

De toeristen die hebben gekozen voor een bestemming op de Veluwe willen we koesteren. We willen ze een goede plek bieden om te overnachten, smakelijke maaltijden en voldoende aanbod om allerlei Veluwse belevingen mee te maken. Kortom: op verschillende manieren wordt gewerkt aan het versterken van de beleving op de Veluwe. Vanuit de Veluwesamenwerking is VisitVeluwe gevraagd om kwartier te maken met de partners in de regio waarbij er ook concrete zaken worden opgepakt.

Het House of Hospitality is een concept voor het stimuleren van de toeristische ontwikkeling en de ambitie van excellente gastvrijheid op de Veluwe. Het zorgt daarmee voor meer samenhang bij het streven naar verbetering van het gastheerschap. Het House of Hospitality kent drie kamers…

  • kennis en inzicht,
  • productontwikkeling en innovatie
  • de Veluwe Academy

Rondleiding in het House of Hospitality

We wandelen de kamers even door en daarbij is Bastiaan Overeem onze gids. Hij is vanuit VisitVeluwe betrokken geweest op de totstandkoming van het House of Hospitality.

 

KENNIS & INZICHT

Bastiaan: “Het begint met kennis en inzicht: hoe staat de Veluwe er toeristisch voor, wat wil de bezoeker van morgen, waar zit de vraag en hoe kunnen we de inzichten rond de leefstijlen van onze bezoekers goed inzetten? Pim Nouwens werkt als Market Intelligence Analist bij VisitVeluwe en dat houdt in dat hij goed weet hoe de beschikbare data die bezoekers achterlaten, kan worden gebruikt voor het verbeteren van het product en het meer aansluiten bij de wensen van iedere doelgroep. Vanuit het motto ‘Meten is weten’ zal hij het voortouw nemen voor dit onderdeel.”

PRODUCTONTWIKKELING & INNOVATIE

Bastiaan: “Hoe laten we het aanbod op de Veluwe beter aansluiten op de vraag van de bezoeker van morgen en overmorgen? Hoe kunnen wij ons voorbereiden op de toekomst? Het accent zal natuurlijk altijd liggen op wat de Veluwe heeft te bieden op het gebied van rust, natuur, landschap en erfgoed, maar er zijn daarnaast nog een boel andere verhalen te vertellen. Daar hebben we het concept van de ‘Belevingsgebieden’ voor bedacht met andere partijen en het blijkt dat de ideeën daarover gedragen worden door de ondernemers in het veld. Bijvoorbeeld je ziet op veel plaatsen op de Veluwe aspecten van de koninklijke familie terugkomen, maar het zwaartepunt ligt bij Paleis Het Loo. Partijen in de buurt van het Loo streven naar samenwerking om dat verhaal in zijn breedte te vertellen en zorgen zo voor nieuwe arrangementen, nieuwe producten, nieuwe belevingen voor de bezoekers. Het verder uitwerken van de belevingsgebieden past in dit onderdeel van het House of Hospitality en daar wordt al aan gewerkt op verschillende manieren, ook afhankelijk van het enthousiasme en de inzet in de gebieden zelf.”

Theo de Bruin is projectleider van de Veluwe Academy

VELUWE ACADEMY

Voor één onderdeel van het House of Hospitality is een projectleider aangesteld om de zaken te ontwikkelen en begeleiden. Theo de Bruin is aan de slag om de ondernemers te helpen bij het zoeken naar goed personeel en hij helpt de onderwijsinstellingen op geschikte plekken te vinden voor stages van hun studenten. Theo: “MBO-professionals met een diploma op zak kunnen hun loopbaan in de gastvrijheidssector starten met een traineeship bij de VeluweAcademy. Het ontwikkelprogramma biedt ze de kans om vanuit een betaalde baan te ontdekken waarin ze zichzelf verder willen ontwikkelen om hun ambities waar te maken. Er is behoefte aan goed nieuw personeel én er behoefte aan plekken om geïnspireerd het vak te leren, we gaan die koppeling leggen en dan meteen goed kijken hoe we die nieuwe medewerkers ook kunnen behouden voor de regio. We willen dat ze zich zo verbonden voelen met de Veluwe, dat ze er niet aan denken om naar Amsterdam af te reizen.”

Meer weten? Mailen kan naar:

Bastiaan Overeem, Pim Nouwens en naar Theo de Bruin