IJsselvallei in stroomversnelling – ontwikkelingen IJsselvallei in beeld –

‘Wie de IJssel volgt van Dieren naar Hattem, ziet een adembenemend landschap. Tot zover het oog reikt, klimmen de uiterwaarden langzaam op naar het hoger gelegen Veluwe massief. Op deze vruchtbare, glooiende grond wonen, werken en recreëren mensen al eeuwenlang. Om al deze activiteiten ook in de toekomst mogelijk te houden, is het nodig dat we de kwaliteit van lucht, bodem en water beschermen en versterken. Hier voeren we de strijd tegen het water én de strijd voor water.’ Deze prachtige woorden ondersteunen de eerste beelden van de korte film over het Masterplan IJsselvallei.

Lees verder onder de film:

Aan de flank van de Veluwe ligt de IJsselvallei. Een prachtig, maar ietwat onontdekt gebied, dat enerzijds een economische en ruimtelijke kwaliteitsimpuls kan gebruiken en anderzijds unieke kansen biedt om de drukbezochte Veluwe te ontlasten. Recreatie gaat hand in hand met het genieten van het landschap, de uitdaging is het zoeken naar een balans tussen de beleving van het landschap én het behoud van de ruimtelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden van het gebied.
In 2020 ontstaat het Masterplan IJsselvallei; een ambitieus plan dat inspirerende initiatieven uit het gebied koppelt aan drie belangrijke regionale en landelijke maatschappelijke opgaven: klimaatadaptatie, kringlooplandbouw – waarbij er meer aandacht is voor een gezonde bodem en biodiversiteit – en cultuurtoerisme en leefbaarheid. In de film komen kansenzieners en kansenpakkers aan het woord.

Doorpakken
De mogelijkheden die de IJsselvallei biedt, zijn door een groot aantal partijen samengebracht in het masterplan. Voor verschillende kansrijke projecten wordt de komende periode gekeken hoe ze uitgevoerd kunnen worden. ‘Doorpakken is nu het motto. Voor elk project komt er een gebiedsatelier, om de verbinding tussen betrokken partijen vast te houden en waar nodig nog te creëren om de integraliteit te waarborgen. Want aan goede en mooie plannen alleen hebben we niks, ze moeten ook uitgevoerd kunnen worden,’ zegt projectleider Shavonne Korlaar.

Kansenzieners en -pakkers
De IJsselvallei heeft zijn eigen, unieke uitstraling. Door deze uitstraling onder de aandacht te brengen, kan de IJsselvallei een mooi bijdrage leveren aan het verminderen van recreatiedruk op de Veluwe en een economische en culturele impuls geven aan het gebied langs de IJssel. Reinou de Haan van VisitVeluwe zegt hierover: ‘Die IJsselvallei is prachtig, maar het gebied mist nog op sommige plekken aanbod voor de bezoeker, de toerist. Ik hoop dat we met elkaar – met ondernemers, met bewoners – een breder aanbod kunnen creëren.’

Annet Schrijver is ondernemer; ze heeft samen met haar man een melkveebedrijf en combineert dat met een gastenverblijf. Over de IJsselvallei en het masterplan zegt zij in de korte film het volgende: ‘Er zijn ontzettend veel initiatieven hier langs de IJssel, het is zo’n prachtig gebied. Het allermooiste zou zijn als we die krachten kunnen bundelen, zodat we dit gebied nóg beter op de kaart kunnen zetten, zodat er nóg meer mensen van kunnen genieten!’

Enthousiast?
Lees meer over het Masterplan IJsselvallei. Mensen die enthousiast worden van de film en zelf initiatieven hebben, of mee willen denken, kunnen zich melden bij projectleider Shavonne Korlaar (s.korlaar@voorst.nl).