Inloopavonden natuurherstelprogramma’s Veluwse

De provincie Gelderland werkt aan vier natuurherstelprogramma’s voor de Veluwe. Een voor bossen, een voor heide en stuifzanden, een voor vennen en een voor venen en beken. De planning is dat deze programma’s op 22 augustus 2022 door Gedeputeerde Staten worden vastgesteld. Zoals u wellicht weet is het Recreatiezoneringsplan op 17 mei al vastgesteld.

Op 23, 28 en 30 juni kunnen bewoners, belangstellenden en betrokkenen informatie opdoen over de natuurherstelprogramma’s voor de Veluwe. U kunt presentaties bijwonen en (1-op-1) vragen stellen over waarom natuurherstel prioriteit heeft en wat de plannen zijn. U kunt zich aanmelden vóór 17 juni 2022.

Met deze inloopavonden wil de provincie bijdragen aan meer kennis over de schoonheid en kwetsbaarheid van de Veluwe. En hoe belangrijk de specifieke, locatiegerichte maatregelen kunnen zijn voor het behoud en herstel van dit Natura 2000-gebied.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

Donderdag 23 juni: Hoog Soeren (hotel Oranjeoord)
Dinsdag 28 juni: Wolfheze (Fletcher hotel De Buunderkamp)
Donderdag 30 juni: Nunspeet (Fletcher hotel Veldenbos)

van 19.00 – 21.00 uur.

Aanmelden kan via: natuuropdeveluwe@gelderland.nl