Inventarisatie projecten 80 jaar vrijheid

In 2025 vieren we dat Nederland 80 jaar in vrijheid leeft. De provincie Gelderland stelt hiervoor subsidie beschikbaar en binnenkort kunnen er aanvragen gedaan worden voor grote (of geclusterde) projecten die passen binnen het Gelderse programma Vrijheid. Ter voorbereiding hierop wil de Veluwe inventariseren welke projecten er zijn voor 80 jaar Vrijheid. Dat kan door vóór 1 december 2023 een mail te sturen aan veluweop1@apeldoorn.nl met daarin een korte omschrijving van het project en een indicatie van de kosten. Op basis van deze inventarisatie wordt een indicatie gegeven of het project al dan niet voor subsidie in aanmerking komt. Daarbij wordt ook bekeken of kleinere projecten geclusterd kunnen worden om te voldoen aan de eis dat de subsidiabele kosten tenminste €30.000,– moeten bedragen.

Subsidievoorwaarden 80 Vrijheid
Subsidieverzoeken moet voldoen aan onderstaande criteria

 1. Aansluiten bij één van de volgende thema’s van het Veluwse regioprogramma ‘Vrijheid en Herinneren’:
  • Joodse geschiedenis
  • Canadese bevrijding
  • Market Garden
  • Andere uitzonderlijke verhaallijnen die van grote betekenis zijn zoals bijvoorbeeld het Waarderen van Vrijheid waarin meer de periode vanaf de Tweede Wereldoorlog centraal staat
 1. de Tweede Wereldoorlog is het uitgangspunt;
 2. de actualiteit rond het thema vrijheid en herdenken maakt substantieel deel uit van de activiteiten;
 3. het beoogt het bewustzijn van de waarde van vrijheid bij de inwoners van Gelderland te vergroten;
 4. het heeft een bovenlokaal of regionaal bereik;
 5. het stimuleert ontmoeting en moedigt deelnemers aan met elkaar in gesprek te gaan over vrijheid en herdenken;
 6. bij de realisatie van het project worden tenminste twee van de volgende groepen actief betrokken:
  1. veteranen die hebben deelgenomen aan een vredesmissie;
  2. jongeren;
  3. ooggetuigen van oorlogsgeweld en/of nabestaanden daarvan;
  4. Nederlanders met migratieachtergrond;
 7. subsidiabele kosten bedragen minimaal €30.000,–.

Het team Regio Veluwe denkt graag met u mee. Vragen kunt u mailen aan e.leusink@apeldoorn.nl of bellen naar 06-52070611.