De Gelderse Biodiversiteitsdag

De Gelderse biodiversiteitsdag is voor iedereen die zich inzet voor de Gelderse natuur. Dat kan zijn als vrijwilliger in landschap en natuur, als waarnemer of als professional bij een terreinbeherende organisatie, gemeente, waterschap, agrarische natuurvereniging en/of adviesbureau. Deze dag is een uitgelezen kans om lezingen en workshops te volgen en kennis te maken met anderen die actief zijn in de Gelderse natuur.
Laat je informeren en inspireren. Het programma van de biodiversiteitsdag is afwisselend en actief. Het omvat lezingen, workshops en excursies over biodiversiteit en natuurbeheer in Gelderland, maar er is ook aandacht voor natuurinclusief denken en doen, de relatie tussen natuur en klimaat en de betrokkenheid van inwoners bij de Gelderse natuur.