Kansen voor Vakantieparken

Op welke manier kan een vakantiepark vitaler worden? Onlangs verscheen de brochure ‘Kansen voor de verblijfsreactie’. Deze is bedoeld voor zowel het management van recreatiebedrijven op de Veluwe als voor gemeenten die met dit soort bedrijven te maken hebben. Bedrijven die het in zich hebben worden uitgedaagd om zich te versterken via gepresenteerde ‘kansen’.

kansenkaart-vitale-vakantieparkenZoals de brochure zegt: “Alleen met een kwalitatief goed en divers aanbod aan vakantieparken kan de Veluwe blijven concurreren met andere populaire vakantiebestemmingen.” De zogenaamde ‘kansenkaart’ moet een inspiratie zijn voor zowel ondernemers als overheden om met elkaar in gesprek te gaan over waar de toekomst ligt. De parken die niet meekomen kunnen hun toekomstperspectief heroverwegen en nagaan of een transformatie mogelijk is. De brochure schetst een toekomstbeeld in 2030 waar er 150 sterke bedrijven actief zijn op de Noord-Veluwe (thans 280) die aangesloten zijn op hun omgeving, die innovatief denken, die sterk samenwerken met andere partners. Een citaat: “In de vitale verblijfsrecreatiesector van 2030 ligt ‘elk bedrijf op de juiste plaats’ en sluit het profiel aan op de kracht van de omgeving.”

De kansenkaart wijst op vier factoren waar men mee aan de slag kan gaan:

  • Zoek en vind nieuwe gasten
  • Ontwikkel nieuwe accommodaties en zorg voor een park met helder profiel
  • Werk aan een sterk management en zoek de samenwerking op
  • Gebruik de omgeving; kies voor een profiel dat hierop aansluit

De samenwerking Vitale Vakantieparken is erop gericht om het aanbod van vakantieparken te versterken en zo er aan bij te dragen dat de Veluwe opnieuw de toppositie van belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederland inneemt. Lees ook de blog over ‘Aanbod versterken door samenwerken.’

Brochure en onderliggende rapport zijn te downloaden via de website van Vitale Vakantieparken.