Kom naar het Veluwe Congres op 6 oktober!

Safari Meeting Centre2Samen bereiken we meer voor de Veluwe dan alleen. Sinds begin dit jaar spreken bestuurders van diverse organisaties elkaar hierover: de recreatiegemeenschap, grondeigenaren, gemeenten en provincie. De ‘Bestuurlijke Bege­leidingscommissie Veluwe’ (BBC) heeft vanuit de opgaven, kansen, belangen en mogelijk­heden een gezamenlijke ambitie en koers benoemd. Ook heeft de BBC een visie op de wijze waarop de samenwerking kan worden georganiseerd. Dit staat in de VeluweAgenda 1.0.

De BBC Veluwe steekt er eer in om een goed gedragen verhaal te maken van deze VeluweAgenda. De gesprekken met betrokkenen op de Veluwe in de verschillende werkateliers hebben een belangrijke bijdrage geleverd. Dat is ook nodig want we willen dat de VeluweAgenda niet alleen qua koers aanslaat, maar dat hij ook bindt, inspireert en uitnodigt om mee te doen.

Op donderdag 6 oktober is het Veluwe Congres in het Safari Meeting Centre in Burgers’ Zoo te Arnhem. Het Sprintteam van de BBC Veluwe en VisitVeluwe organiseren deze samen. Het congres bestaat uit twee onderdelen: De Online Toerist en de VeluweAgenda 1.0.

  • Bij het onderdeel De Online Toerist ligt de focus op ondernemerschap, inspiratie en elkaar aansporen tot online innovatie.
  • Veluwe PizzaBij het onderdeel VeluweAgenda 1.0 gaat het over de koers voor de Gebiedsopgave Veluwe. Wat is het ‘stamkapitaal’ van de Veluwe als het gaat om natuur en erfgoed? Waar kunnen we de beleving verbeteren? Wat gebeurt er nu allemaal al op dat vlak? Hoe gaan we alle energie op de Veluwe bundelen? Het gaat in de VeluweAgenda ook over versterking van de samenwerking op en voor de Veluwe.

Programma

14.00 – 14.30 uur   Ontvangst
14.30 – 16.30 uur   DE ONLINE TOERIST
16.30 – 17.00 uur   Pauze
17.00 – 18.00 uur   VELUWE AGENDA 1.0
18.00 – 19.00 uur   Borrel
Het gecombineerde congres biedt de mogelijkheid om bijgepraat te worden op beide onderdelen. Meer informatie over het programma volgt. Als u nu al geïnteresseerd bent, kunt u deze tijden in de agenda zetten. Aanmelden kan vanaf 25 augustus via de speciale website: www.deonlinetoerist.nl Daar staat ook meer informatie over het eerste onderdeel.uitnodiging Veluwe Congres 6okt - header los