Kwartiermaken op de ‘industriële Veluwe’

Het externe advies rond de Belevingsgebieden is goed ontvangen. In de meeste belevingsgebieden wordt de thematiek herkend en het blijkt vaak een inspiratie om verder te gaan met de aangedragen suggestie. Dat is mooi, want het is juist de bedoeling dat de potentiële beleving een rol speelt bij productontwikkeling. Tijdens de Roadshow waarbij de medewerkers van VisitVeluwe langskwamen in de gebieden, bleek dat ieder gebied een eigen aanpak vraagt.

Het belevingsgebied ‘De Koninklijke Veluwe’ bijvoorbeeld, kent al een grote mate van samenwerking en dat is ook wel logisch want daar is men zich al aan het voorbereiden op de (her)opening van Paleis Het Loo. Maar ook ten zuiden van Apeldoorn bleken partijen zeer enthousiast over de suggesties rond belevingsgebied de ‘Industriële Veluwe’. Betrokkenen uit dit gebied hebben ervoor gezorgd dat er een eerste verkenning is gemaakt onder leiding van kwartiermaker Jan Oosterman.

Jan is zelfstandig adviseur op het gebied van Recreatie & Toerisme. Hoe is hij te werk gegaan? Jan Oosterman: “Mijn taak was het om mensen uit de verschillende actieve clubs met elkaar te verbinden en met die mensen te kijken waar er kansen liggen. Heb je het over dat stuk van de Veluwe, dan praat je over de eeuwenoude verbinding tussen het landschap dat schoon water en energie levert en de aanwezige industrie die daarvan, tot op de dag van vandaag, gebruik maakt. Ik werk nauw samen met Rémon Ridder, hij is aanspreekpunt voor de marketing vanuit VisitVeluwe voor dit gebied.
We interviewden de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij en de oude papiermolen De Middelste Molen. Maar ook spraken we met de moderne papierindustrie, met CODA Apeldoorn over papierkunst, Natuurmonumenten, het Waterschap, de Spelerij – Uitvinderij in Dieren en nog tien andere partijen. In elk gesprek kwamen steeds dezelfde vragen aan bod: op welk punt werk jij samen? Wat bied je aan en wat heb je nodig? Wie is je doelgroep? Wat zijn je toekomstplannen en hoe passen die in het totale plaatje?”

 

Jan Oosterman (foto: Erik Fecken)

De bijeenkomst tijdens de Roadshow voor de Belevingsgebieden. In de Middelste Molen praten over de kansen voor de Industriële Veluwe.

Jan heeft met de resultaten van de gesprekken een advies gemaakt waarin hij signaleert dat er vijf concrete kansen liggen om mee aan de slag te gaan. Dat is besproken bij een bijeenkomst met de betrokkenen. Jan Oosterman: “Fantastisch was dat iedereen was gekomen en dat de grote lijn van het verhaal werd gedragen. Voor sommigen kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Uitgangspunt voor ons is geweest om te benadrukken dat de focus moet liggen op wat je zélf te bieden hebt en wat je zelf kunt bijdragen en van daaruit te kijken hoe je kunt en wilt samenwerken.
De kansen die men ziet, liggen op het vlak van een gezamenlijke webpagina, arrangementen en routes waarmee zaken worden verbonden, evenementen, een educatief programma én er wordt onderzocht of het station van de stoomtrein in Eerbeek niet een grotere rol kan krijgen. Dankzij dit traject zijn de partijen nu al concreet aan de slag met een paar van die projecten, zoals een ‘Tour de Papier’: een thematische fietsroute door het gebied. Stukje bij beetje kunnen we de dagbezoekers uit Nederland en de gasten op parken als Coldenhove hopelijk meer laten beleven van dit bijzondere verhaal en dit unieke Veluws erfgoed.”