Landschapsbiografie Veluwe beschikbaar

Met ongeveer 10.000 stemmen bereikte de Veluwe de tweede plaats in 2016 bij de verkiezing van het Mooiste Natuurgebied. De Veluwe kreeg twee cadeaus: een geldbedrag van €300.000 en een eigen ‘landschapsbiografie’. Het geldbedrag is gebruikt voor een prijsvraag waaraan zo’n 300 inzenders hebben meegedaan en de tien prijswinnaars intussen bezig zijn hun idee uit te werken. De landschapsbiografie moest eerst nog worden gemaakt. Hij is af en werd op 27 november overhandigd aan voorzitter Willem Bijleveld.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer overhandigden gezamenlijk vier nieuwe Landschapsbiografieën aan de vertegenwoordigers van de prijswinnaars: Nationaal Park Hollandse Duinen, NL Delta, De Veluwe en het Waddengebied. Een landschapsbiografie vertelt de geschiedenis van een gebied en wat daarvan tegenwoordig nog in het landschap is terug te zien. Nu beschikken we over een boeiend, verrassend en rijk geïllustreerd levensverhaal van onze mooiste natuurgebieden. Wie het verleden van deze gebieden begrijpt, kan werken aan de toekomst ervan, is de gedachte achter deze documenten. De Landschapsbiografieën zijn geschreven door Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en Jan Neefjes, historisch geograaf bij Bureau Overland.

De vertegenwoordigers van de vier  gebieden krijgen deze landschapsbiografie als onderdeel van hun prijs als winnaar van de verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland in 2016. Deze verkiezing was onderdeel van het programma Naar Nationale Parken nieuwe stijl. Dat programma wil de nationale parken in Nederland internationaal op de kaart zetten en de aantrekkelijkheid verhogen door de samenhang tussen natuur, cultuurhistorie en landschap te versterken. De landschapsbiografieën dragen daaraan bij doordat zij het menselijke en historische aspect van de Nederlandse natuurgebieden laten zien. De overhandiging van de landschapsbiografieën was onderdeel van een programma over hoe je de ruimtelijke kwaliteit van de nationale parken een impuls geeft. De presentatie van de landschapsbiografieën wordt gecombineerd met een presentatie van de contouren van de Leidraad Ruimtelijke Kwaliteit. De Leidraad gaat over de ruimtelijke uitwerking van de standaard en de ruimtelijke kwaliteit van nationale parken in breder perspectief.

De landschapsbiografie Veluwe is te downloaden via de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De omslag van de landschapsbiografie

Jan Neefjes toont de sporen uit het verleden in het landschap

The making of de groepsfoto buiten in Amersfoort