Lobby Tweede Kamer: aandacht voor versterking biodiversiteit en recreatiesector 

Volgend jaar zijn er weer Tweede Kamerverkiezingen. Dat betekent partijen nu al volop bezig zijn met het samenstellen van hun programma’s. In samenwerking met diverse partners op de Veluwe zijn wij een lobby gestart om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de Veluwse opgaven die het regionale belang overstijgen en een nationale impact hebben.

In een brief, die afgelopen week naar alle programmacommissies is verstuurd, is onze belangrijkste gezamenlijke opgaaf duidelijk naar voren gebracht; de ambitie om in 2030 meer plant- en diersoorten te hebben en het toerisme duurzaam te versterken. Een uitdaging die we realiseren met ons samenwerkingsverband van 40 Veluwse partijen (gemeenten, provincie Gelderland, recreatieondernemers en terreinbeheerders). Daarbij spelen twee specifieke thema’s van Veluws én landelijk belang: het blijvend versterken van de biodiversiteit van de Veluwe in combinatie met stikstofreductie en de versterking en verduurzaming van de recreatie- en toerismesector in het postcorona tijdperk. Niet eerder werd het economisch belang van de recreatiesector zo duidelijk als in deze tijd – de coronacrisis – waarbij een groot aantal banen dreigen te verdwijnen en bedrijven om te vallen. Het economische hart en samenleving van de Veluwe wordt nu maar ook de komende jaren daarmee keihard geraakt.

Versterking biodiversiteit

In de brief vragen wij de partijcommissies om steun bij deze twee thema’s. Bij de versterking van de biodiversiteit gaat dit over: 

  • Blijvende inzet op reductie van stikstof en natuurherstelmaatregelen met speciale aandacht hierbij voor de Veluwe als groene long van Nederland.
  • Aandacht voor de toenemende droogte en de impact hiervan op natuurgebieden: Wij vragen het rijk om ondersteuning bij het ontwikkelen van een robuust watersysteem dat mee kan bewegen met de seizoenen en grote weersextremen.
  • Inzet op Duurzame mobiliteit van- en naar natuurgebieden.
  • Bestemmingsmanagement en innovatie in natuurgebieden: verlagen van recreatiedruk in kwetsbare gebieden, Door middel van het verleiden van recreanten naar andere gebieden met behulp van nieuwe routes en toegangspoorten in en nabij natuurgebieden.

Versterking recreatiesector 

Betreft de verduurzaming en versterking van de recreatie- en toerismesector in het postcorona tijdperk vragen de partijen aandacht te schenken voor: 

  • Een strategische agenda voor recreatie en toerisme voor de korte én langere termijn, waarbij aandacht komt voor het economische belang en financiële impuls van de sector op de Veluwe. Waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande adviesrapporten zoals ‘Waardevol Toerisme’ of ‘Perspectief 2030’.
  • Ondersteuning en (financiële) versterking van de sector bij het overwinnen van de economische gevolgen van het corona-virus. Niet alleen nu, maar ook straks als het virusop zijn retour is.

Nederland slim benutten
Naast de eigen lobby zijn we vanuit de Veluwe ook betrokken bij de grootschalige campagne ‘Nederland Slim Benutten’, waarbij partijcommissies ook gevoed worden met de diverse bovengenoemde opgaven. De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 17 maart 2021.