Masterplan IJsselvallei: dit zijn de ontwikkelingen 

Vanwege de coronamaatregelen kan het derde werkatelier in het kader van Masterplan IJsselvallei helaas niet doorgaan. In plaats daarvan voeren landschapsarchitect Peter de Ruyter van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur en Evert Leusink van Veluwe op 1 de komende weken diverse gesprekken waarmee toch de vereiste input verkregen wordt. 

“We voeren nu via conferencecalls gesprekken met diverse partijen”, vertelt Peter de Ruyter. “Zo interviewden we voor het werkatelier ‘Cultuurtoerisme en Leefbaarheid’ VisitVeluwe en het Routebureau. Wat bleek is dat de IJsselvallei weliswaar een gebied is met voldoende voorzieningen, maar dat er toch in de toekomst de kans bestaat dat het gebied ‘leegloopt’. Zodra er geen nieuwe voorzieningen ontwikkeld worden, bestaat de kans dat werkgelegenheid daalt en jongeren wegtrekken. Opvallend is ook dat de IJsselvallei over een goede centrale ligging beschikt, maar de aansluiting op de omringende steden, zoals Deventer en Zwolle nog verbeterd kan worden.” 

Oplossingen 
Naast het stellen van vragen over bijvoorbeeld de leefbaarheid in het gebied, was er ook gelegenheid voor de deelnemende partijen om bevindingen rondom problemen en kansen voor het gebied te bespreken. De Ruyter: “ Zo zou kringlooplandbouw biodiversiteit kunnen versterken, waardoor het huidige strakke landschap meer afwisseling en diversiteit krijgt. En dat trekt recreanten zoals wandelaars en fietsers aan. Verder zouden onbekende pareltjes, zoals het Wisselse Veen, meer aandacht kunnen krijgen in het kader van klimaatadaptatie. Lokale boeren zouden een rol kunnen spelen in het uitnodigender maken van het landschap door bijvoorbeeld een B&B of theetuin te beginnen. Dit gebied is verder uitermate geschikt voor korte ketens, waarbij inwoners rechtstreeks producten afnemen bij de boer, zoals de Grote Modderkolk in Loenen of Hof van Twello in Voorst.”

Afronding
Doel is om het project voor de zomer af te ronden en het definitieve plan in het najaar te presenteren aan de stuurgroep van Veluwe op 1. Er zullen uiteindelijk vijftien tot twintig projectvoorstellen uit het masterplan rollen. Doel is dat nieuwe samenwerkingsvormen één van de projecten gaan adopteren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een coöperatie of coalitie met Waterschap, boeren, gemeenten en recreatieondernemers.

Contact: Evert Leusink, e.leusink@apeldoorn.nl of 06 – 52 07 06 11