Merk Veluwe als som van alle delen

In de aanloop naar de VeluweAgenda is in diverse werkateliers op de Veluwe het gesprek gevoerd over het brede aanbod van de Veluwe. Er is veel wat de moeite waard is om te bezoeken, constateerden alle betrokkenen, het zou mooi zijn als we daar meer lijn in krijgen. In de VeluweAgenda werd toen het fenomeen ‘Veluws Recreatief Netwerk’ geïntroduceerd. Via een thematische wijze kijken welke knopen (van transferium tot picknickbankje) daarin een rol kunnen spelen en op welke wijze.

Martin Boisen (midden) tijdens de deelsessie voor het noordelijk deel van de Veluwe

Omdat het de bedoeling is dat we met de blik van de bezoeker, de buitenstaander, kijken en dan vooral naar wat toeristische potentie heeft, is gevraagd aan een team van externe deskundigen om te kijken naar de thema’s en te werken aan een zogenaamde ‘merkarchitectuur’. Die groep is daar nog niet klaar mee, maar had wel de behoefte om met wat mensen uit het veld te praten over de eerste bevindingen. Op 24 mei vond in Bilderberg Résidence Groot Heideborgh in Garderen een ‘consultatie’ plaats onder diverse stakeholders van terreinbeherende organisaties, attracties en overheden.

Martin Boisen is de voorman van de externe deskundigen. Hij is geograaf en als adviseur gespecialiseerd in de marketing en branding van steden en regio’s. Na zijn presentatie van de eerste concepten werden de deelnemers in drie deelsessies aan het werk gezet, één voor noord, één voor het midden en één voor zuid. De belangrijkste vraag die zij moesten beantwoorden was: welke kansen zie jij voor de Veluwe als we met dit concept stappen verder gaan zetten?

De hoofdgedachte bij de presentatie was dat het merk Veluwe vooral geldt voor het middendeel, het Veluws massief. Daaromheen zijn wat gebieden die een ander, eigen karakter hebben en daarmee ook toeristen trekken: de randmeren met hun stranden en de oude Zuiderzeekust, de Hanzesteden, de IJsselvallei en de Gelderse Vallei. Dat middendeel is weer zo groot dat er behoefte is om daar verschillende sferen te benoemen: ‘karakters’ noemde Martin die en deze karakters zijn enigszins verbonden met stukjes Veluwe. Tien karakters zijn er benoemd en het was aan de aanwezigen om met die karakters aan de slag te gaan. Zijn ze als groeperingen van belevingen verder uit te werken, te ‘laden’? De karakters vormen zo een basis voor inhoudelijk samenhangende ontwikkeling van producten en diensten – en versteken tegelijk de beleving van de Veluwe in zijn totaliteit.

Voorbeeld: rondom het Apeldoorns Kanaal in de buurt van Eerbeek en Dieren speelt het industriële verleden van de Veluwe een belangrijke rol: de papierindustrie, de rol van het Kanaal bij aan en afvoer, de stoomtrein, de relatie met de beken en sprengen, al die aspecten krijgen zo een meerwaarde. Bij de productontwikkeling kun je dat aspect een eigen rol geven. Op die manier wordt de oude papierfabriek De Middelste Molen bij Loenen in een context geplaatst en heeft deze attractie meer mogelijkheden om zich te verbinden aan het karakter ‘De Industriële Veluwe’. Het ‘laden’ van zo’n karakteristiek stuk Veluwe wordt dan vooral gedaan door de lokale en regionale ondernemers, de terreinbeheerders, enz.

Veel deelnemers aan de sessies waren enthousiast over deze aanpak. Het kiezen voor accenten helpt alle partijen mee om een beter verhaal te kunnen vertellen. Bij de terugkoppeling bleek het draagvlak voor de gekozen karakters groot. Zelfs de karakters waar de adviseurs aan twijfelden werden omarmt door de deelnemers. Misschien is tien karakters wat veel, maar niet helder was welke dan kon vervallen. Martin vertelde dat het een concept is van aan de slag gaan, en dat de tijd moet uitwijzen welke karakters in de praktijk goed blijken te werken. De externe deskundigen gaan aan de slag met de resultaten en leggen hun concept de VeluweAlliantie voor in september.

Voorafgaand aan de consultatie konden de bezoekers kiezen om een van de twee sessies bij te wonen:

  • De landschapsbiografie. Jan Neefjes maakte in opdracht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een beschrijving van het historische DNA van de Veluwe. Dat was een cadeau toen de Veluwe tweede werd bij de publieksverkiezing tot Mooiste Natuurgebied.
  • Het wandelnetwerk. Roelof Siepel, coördinator van het Routebureau, vertelt over de aanpak waarbij wandelroutes met elkaar worden verbonden in een samenhangend netwerk.

    Roelof Siepel over de breedte van het wandelnetwerk

    De Veluwe wil dit doen vanuit de lokale initiatieven, en als het overal op dezelfde manier gebeurt, ontstaat in de komende jaren een Veluwebreed netwerk van wandelroutes. Het Routebureau Veluwe zorgt daarbij voor coördinatie, kwaliteitsbewaking en ondersteuning van lokale initiatieven.

Het team van externe deskundigen onder leiding van Martin Boisen bestaat uit: Jorrit Noordhuizen, Boudewijn Goudswaard, Ward Rennen, Peter de Ruyter en Arno Ruis. Dit team werd bijgestaan door Angelique Vermeulen, Evert Leusink en Bastiaan Overeem.