Natuurherstelprogramma’s Veluwe ter inzage

19 januari 2023 – Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vier natuurherstelprogramma’s in ontwerp vastgesteld. In mei 2022 stelde GS het vijfde herstelprogramma: Recreatiezonering, al vast. De andere vier plannen liggen vanaf 23 januari zes weken ter inzage. Iedereen die dat wil kan hier een reactie op geven door het indienen van een zienswijze.

De vijf natuurherstelprogramma’s zijn een uitwerking van het Natura 2000-beheerplan voor de Veluwe. Het gaat niet goed met de Veluwse natuur en de plannen die er nu liggen moeten planten- en diersoorten en bepaalde type leefgebieden beschermen. In de plannen voor de beken, de bossen, de heiden en stuifzanden, en de vennen en venen, staan concrete maatregelen voor specifieke locaties uitgewerkt.

De Veluwe is ons stamkapitaal en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan, zodat we er nu, maar ook in toekomst van kunnen blijven genieten.

Hier lees je alles over de provinciale plannen.