Nieuwe functies Bas Nijenhuis-Vesseur en Jan Henst

Bas Nijenhuis-Vesseur bekleedt sinds begin juli een andere functie. Hoewel hij zich blijft inzetten voor Veluwe-op-1 zal dit niet meer als lid van het VeluweTeam zijn, maar als provinciaal vertegenwoordiger. Hij neemt daarmee de rol van Jan Henst over. Jan zal zich blijven inzetten voor de provinciale bijdrage aan het programma Vitale Vakantieparken en blijft in dit verband ook betrokken bij de Regio Deal Veluwe.

Jan heeft zich van september 2018 tot als accounthouder voor de Gebiedsagenda Veluwe ingezet voor de afstemming van provinciale doelen en de integrale agenda van de Veluwe-op-1. De Regio Deal is daarvan een mooie apotheose. Hij vertelt: “Ik ben er trots op dat de Veluwe-op-1, het programma Vitale Vakantieparken en de provincie samen deze Regio Deal met het Rijk tot stand hebben gebracht. Een prachtig voorbeeld van de goede samenwerking en het partnerschap van deze partijen op de Veluwe. Ik ben daarom blij dat ik hierbij betrokken blijf vanuit het programma Vitale Vakantieparken.”

Jan Henst

Bas zal in zijn nieuwe rol meer vanuit provinciale standpunten en prioriteiten gaan handelen, maar nog steeds met de ambities en afspraken van de Veluwe-op-1 in het oog. “Zo zal ik mij gaan inzetten voor een nog betere betrokkenheid en samenwerking tussen de provinciale sectoren met de Veluwe. Niet alleen vanuit mijn oude, maar ook mijn nieuwe rol vind ik het van wezenlijk belang om het gebied en de mensen goed te leren kennen. Dit om te weten waar behoefte aan is, maar ook wat ik vanuit mijn rol daaraan kan bijdragen.”
Over de periode bij Veluwe-op-1, zegt Bas: “Nooit eerder heb ik zo’n sterke band gehad met het gebied waarvoor ik werkte, met de mensen die zich voor de Veluwe inzetten en in het bijzonder het VeluweTeam. Ik ben zeer dankbaar dat ik met de Veluwe door mag gaan.”

Bas Nijenhuis-Vesseur