Nieuwe subsidieronde programma Vrijheid

Na een eerste subsidieronde voor het programma Vrijheid (voorheen Gelderland Herdenkt) van de provincie, komt er nu een nieuwe ronde. Binnenkort kunnen er weer aanvragen gedaan worden voor specifiek grote (of geclusterde) projecten die passen binnen de programmalijn. We willen graag nu inventariseren welke plannen we mogelijk kunnen verwachten. Heb je een idee en wil je meedoen? Lees dan de subsidievoorwaarden goed door. Voldoet jouw idee daar aan? Wil je dan jouw idee aan ons door te geven?

Programma Vrijheid
Met het programma Vrijheid (een vervolg op Gelderland Herdenkt) wil de provincie naoorlogse generaties bewust maken van de waarde van vrijheid. De Tweede Wereldoorlog ligt ver achter ons. Verhalen, foto’s, films en nog slechts enkele getuigen brengen ons terug naar de gebeurtenissen van toen. Het blijft belangrijk dat nieuwe generaties ervan weten. Bij het nieuwe programma Vrijheid kijken we verder dan onze Nederlandse en Gelderse grenzen. Zo is er bijvoorbeeld ook aandacht voor de manier waarop de Verenigde Naties en de Europese Unie vrede willen bereiken. Steeds gelinkt aan historische gebeurtenissen, recente ervaringen tijdens de coronacrisis of discussies over de inclusieve samenleving.

Veel meer informatie over het programma Vrijheid vind je op: https://www.gelderland.nl/vrijheid.

Subsidievoorwaarden Vrijheid 2022
Subsidieverzoeken moet voldoen aan alle onderstaande criteria. Zo moet het project of de activiteit aansluiten bij één van de volgende thema’s van het Veluwse regioprogramma ‘Vrijheid en Herinneren’:

 • Market Garden / Slag om Arnhem
 • Joodse geschiedenis
 • Canadese bevrijding
 • Andere uitzonderlijke verhaallijnen die van grote betekenis waren en passen binnen de Veluwse oorlogshistorie

Verder:

 • Vergroot het project het bewustzijn van de waarde van vrijheid bij de naoorlogse generaties
 • Beschikt het over een bovenlokaal of regionaal karakter. Het gaat specifiek om grotere projecten met een minimale begroting van vermoedelijk € 30.000, waar maximaal 50% van gesubsidieerd kan worden
 • Stimuleert het ontmoeting, beleving en participatie rond het thema vrijheid
 • Het past het binnen het Veluwse regioprogramma, waarover je meer leest in Regioprogramma vrijheid en herinneren – Veluwe Remembers

En het moet binnen één van de volgende criteria passen:

 • Het betrekt Nederlanders met een migratieachtergrond substantieel bij de realisatie van het project
 • Het betrekt jongeren substantieel bij de realisatie van het project
 • Het biedt ooggetuigen van oorlogsgeweld en onvrijheid de mogelijkheid om hun ervaringen over te brengen
 • Het draagt bij aan bewustwording van de waarden van democratie en rechtsstaat

De procedure
Over de procedure en de hoogte van de subsidie is op dit moment nog niet alles bekend. Zodra de provincie ons hierover heeft ingelicht, laten we dit direct via weten. Pas vanaf dat moment kan de subsidie officieel worden aangevraagd.

Het beschikbare subsidiebudget voor 2022 zal lager zijn dan in 2021. De kans bestaat dat we daardoor niet alle projecten kunnen helpen. Door nu alvast te inventariseren welke plannen er in 2022 ingediend kunnen worden, voorkomen we dat er veel werk in het ontwikkelen van projecten wordt gestoken waarvoor uiteindelijk geen subsidie beschikbaar is. Voor het doorgeven van uw idee en eventuele vragen kunt u contact opnemen met Diana van Stelten: d.vanstelten@apeldoorn.nl of bel 06 34 24 45 21.