Onderzoek: Partners Veluwe-op-1 zeer tevreden over wat er bereikt is

Hoe kijken samenwerkingspartijen aan tegen de netwerksamenwerking van Veluwe-op-1? Onderzoeksbureau Toponderzoek kreeg de opdracht dit te onderzoeken. De resultaten zijn inmiddels uitgewerkt en gepresenteerd. In dit artikel lees je meer over de belangrijkste uitkomsten. 

In totaal namen 34 van onze samenwerkingspartijen, waaronder grondbezitters, overheden en ondernemers deel aan het onderzoek. Middels een enquête van Onderzoeksbureau Toponderzoek beantwoordden zij een aantal vragen over hoe zij bijvoorbeeld aankijken tegen Veluwe-op-1. Waarop een groot aantal aangaf (zeer) tevreden te zijn over wat onze netwerksamenwerking tot nu toe heeft bereikt. Ook over de netwerksamenwerking in het algemeen, de structuur van de netwerksamenwerking, de getrapte vertegenwoordiging binnen de netwerksamenwerking en de communicatie reageert de meerderheid positief. Voorzitter van de VeluweAlliantie, Willem Bijleveld: “Het is een prachtige uitkomst. Een evaluatie als deze heb ik nog nooit van een samenwerkingsverband gezien. Opvallend is dat de partners binnen Veluwe-op-1 zien dat we meer voor elkaar hebben gekregen dan we drie jaar geleden konden verwachten. En dat zij zich blijvend – en maximaal – willen inzetten in voor de Veluwe.”

Toekomst
Ook werd gevraagd naar de grootste uitdagingen, kijkende naar de samenwerking in de toekomst. Volgens diverse samenwerkingspartijen is hierbij een goede balans tussen de economie en de natuur van belang. Bijleveld: “De samenwerkende partners binnen Veluwe-op-1 zien allen het belang van een goed evenwicht tussen de natuur en recreatie, maar zij beseffen zich ook dat er nog veel te doen is. Vandaar dat de vernieuwde Agenda 2030 van Veluwe-op-1 dan ook door iedereen omarmd wordt. Natuurlijk zijn er ook een paar verbeterpunten. Zo zouden we nog sterker kunnen inzetten op een breed draagvlak voor alle agendapunten. Dat gaan we natuurlijk doen.”

De rol van partners
Uit onderzoek blijkt tot slot dat deelnemende samenwerkingspartijen zich binnen Veluwe-op-1 het meest in de rol zien van de ambassadeur, uitvoerder of trekker van een project. Een ander veelgenoemde rol is medefinancier. Het aantal genoemde rollen is overigens ruim twee keer zo hoog als het aantal samenwerkingspartijen: verschillende partijen zien dus meerdere rollen weggelegd voor zichzelf. 

Lees het volledige onderzoek hier terug.