Ontwikkelingsmaatschappij voor vitalisering vakantieparken Veluwe

Al bijna vijf jaar werken een aantal Veluwse gemeenten en de provincie Gelderland samen met ondernemers en andere partijen aan een kwalitatief goed aanbod van vakantieparken op de Veluwe. Om deze aanpak te versterken richten tien gemeenten en de provincie Gelderland de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV. Deze kan ondernemers, eigenaren en gemeenten ondersteunen bij het verbeteren van de parken. Op maandag 29 oktober is het samenwerkingscontract ondertekend.

Er zijn momenteel circa 475 vakantieparken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Ede, Elburg, Epe, Ermelo Harderwijk, Heerde, Oldebroek en Putten. Hieronder ook verouderde vakantieparken waar sprake is van niet-recreatief gebruik. Recreatieondernemers worden gestimuleerd om te vernieuwen. De gemeenten ontwikkelen nieuw beleid om deze vernieuwing te ondersteunen. Het blijkt echter voor ondernemers, eigenaren en Verenigingen van Eigenaren niet eenvoudig om zelfstandig tot vernieuwing te komen, op sommige plekken op de Veluwe zit de situatie vast. Dit komt door ingewikkelde eigendomssituaties en pacht- en huurrelaties, of het park ligt in een natuurgebied met geringe uitbreidingsmogelijkheden, of het gaat om een kleinschalig park waar duurzame recreatieve exploitatie moeilijk is of financiers die geen geld in de sector willen steken.

Nieuwe vorm van ondersteuning

In dit soort gevallen zou de Ontwikkelingsmaatschappij een rol kunnen spelen om de markt in beweging te krijgen of ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. “Vier jaar lang is er door een groot aantal mensen achter de schermen heel veel werk verzet om tot dit moment te komen. Nu hebben we een mooi instrument erbij voor ondersteuning. Het is een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeenten en provincie. Wij zijn er heel blij mee,” geeft wethouder Wolbert Meijer van de gemeente Heerde en portefeuillehouder in de stuurgroep Vitale Vakantieparken, aan.

Ontwikkelbedrijf en fonds

De Ontwikkelingsmaatschappij bestaat uit een ontwikkelbedrijf en een fonds. Het ontwikkelbedrijf kan verpauperde vakantieparken, huisjes of rechten opkopen en (in samenspraak met de gemeente) de grond bijvoorbeeld teruggeven aan de natuur, de grond verkopen aan een recreatieondernemer die met goede plannen kansen ziet om er weer een vitaal park van te maken of er een tijdelijke andere bestemming aan geven. Het fonds is er voor medefinanciering van projecten, als een soort maatschappelijke bank voor ondernemers met nieuwe initiatieven om hun park aantrekkelijker te maken. De Ontwikkelingsmaatschappij is alleen betrokken bij projecten waar lokale ontwikkelingen vast lopen. Gemeenten of parkeigenaren zullen altijd bij wijze van cofinanciering ook een eigen bijdrage moeten betalen.

In oprichting

De werving voor leden van de Raad van Commissarissen en directie loopt op dit moment. De Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken BV wil begin 2019 van start gaan. Op 29 november is er een nationale vakantieparkentop belegd om op landelijk niveau te praten over de brede uitdagingen van de recreatieparken.