Achtergrond
Goede en veilige recreatieve infrastructuur (paden, bewegwijzering, bankjes, speeltoestellen, hekken, etc.) is belangrijk om de Veluwe voor bezoekers en gebruikers aantrekkelijk te houden. Het zijn de terreineigenaren die voor een aantrekkelijk en toegankelijk landschap zorgen, inclusief het beheer van de recreatieve infrastructuur. Maar daar staat geen dekkende vergoeding tegenover, terwijl de kosten steeds toenemen.

In 2020 geeft de VeluweAlliantie opdracht om de balans op te maken en om met alle belanghebbenden te zoeken naar oplossingen. Het project krijgt de naam: Financiering recreatieve infrastructuur. We noemen het inmiddels FRIS. De balans is terug te vinden in het Veluwe Huishoudboekje. Download de conclusies van het Veluwe Huishoudboekje Deel 3 – Samenvatting & Synthese – Definitieve rapportage 01-05-2020 hier.

Meer informatie is te verkrijgen via projectleider Johan Kaspers, 06-13517163 of kaspers@brederodeadvies.nl.

 

Financiering Beheer Recreatieve Infrastructuur Veluwe 22-23 is mede mogelijk gemaakt door provincie Gelderland